E18 Tvedestrand-Arendal

Det satses på infrastruktur i Norge. Nye Veier har satt i gang flere gigantprosjekter, og strekningen E18 Tvedestrand-Arendal skal etter planen stå ferdig allerede i juli, 3 måneder tidligere enn planlagt. Mye skal klaffe både under planleggingsfasen og gjennomføringen av så store veiprosjekter.

Referansedetaljer

Entreprenør:
AF Gruppen

Strekning:
E18 Tvedestrand-Arendal

Total lengde på ny vei:
23 km firefelts veg

Produkter

Total lengde på ny vei:

  • 23 km firefelts veg

Total mengde Pipelife kabelvernrør:

  • 110 mm PVC kabelvernrør oransje 158 100 meter
  • 75 mm PVC kabelvernrør oransje 56 304 meter

Total mengde Pipelife DVO- og DVD-rør:

  • 200 mm Pragma svart 11 912 meter
  • 160 mm Pragma drens 17 174 meter

Pipelife møtte Fredrik Valsø, prosjektingeniør i AF Anlegg, og fikk en rundtur på anlegget. Pipelife leverer blant annet alt av rørsystemer for kabler til prosjektet på strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Alle kabelvernrør som skal ligge under asfalt blir lagt og støpt i OPI-kanaler, forteller Valsø. Det legges for framtiden og med tanke på lang levetid, derfor installerer de mye rør for ekstra kapasitet. I tunnel blir alle rør støpt inn i himling for ekstra brannsikkerhet.

Kvalitet og kontroll i fokus

På rundturen får vi se at det legges Pipelife kabelvernrør i 15 kuldegrader – og PVC-rørene fungerer problemfritt under slike forhold. Valsø bestiller rør og deler etter hvert som de har behov. AF Gruppen bruker store ressurser på dokumentasjon og gjør dette digitalt. Valsø er også ansvarlig for å kartlegge og tar derfor bilder ved hver kum eller påkobling. Da kan de enkelt gå tilbake og se hvordan det ser ut. AF Gruppen fører nøye kontroll med ferdiglagte rør. Alle kabelvernrør blir tolket og AF Gruppen opplever svært få feil. Otera har hatt rollen som underentreprenør og utfører elektriske installasjoner etter at rørene er lagt. Jørgen Olav Nes, driftsleder i AF Anlegg, forteller at det fungerer meget godt å bruke Pragma overvannsrør. Pragma følger den utvendige dimensjonsserien og passer derfor godt til andre typer rør og deler.

Ferdig tidligere enn planlagt

Framdriften har vært god og Valsø forteller at de i snitt produserer ca. 5200 grøftemeter i måneden, for både for overvann og kabel. De utfører rørinspeksjon med videokamera i overvannsrørene. Det er svært få anleggsfeil på rørledningene for overvann – noe som tilsier at arbeidet har vært godt utført. Til nå har det blitt videokjørt 23200 meter med Pragma og det har kun vært totalt 33 feil.

Overvåkning av vannkvaliteten

Det bygges sedimentasjonsbasseng på utsiden av hver tunell. Vannet fra tunellene blir sluset til bassengene. Med digital overvåkning kan man måle hvor forurenset vannet er og styre utslipp av vannet. Dette er viktig når vannet er mer urent enn normalt – for eksempel under vasking av tunellen og ved store nedbørsmengder.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog