Oppdatert informasjon vedrørende 110 mm Smartlinerør

Oppdatert informasjon vedrørende 110 mm Smartlinerør

 

Smartline rør 110mm med muffe er igjen tilgjengelig for salg hos grossistene, både via nettbestilling og lokalt på grossistens avdelinger rundt om i landet.

 

Vi har ved vår fabrikk i Surnadal avdekt årsaken til feilen og har samtidig lykkes med å utbedre denne, slik at vi har kunnet gjenoppta produksjon av 110mm Smartline rør m/ muffe.

·         2206973 Smartline rør 110mm x 1m m/muffe

·         2206998 Smartline rør 110mm x 3m m/muffe

·         2206999 Smartline rør 110mm x 6m m/muffe

 

Pipelife sendte 28.september ut et varsel om at det var oppdaget feil på enkelte Smartlinerør 110mm med muffer produsert i perioden mai 2020 til september 2020.

Helt siden feilen ble oppdaget har vi i Pipelife brukt mye ressurser på å få en oversikt over hva som var årsaken til feilen og få utbedret denne, samt få en oversikt over omfanget i markedet og få tilbakekalt rør med feil.

En stor del av den berørte produksjonen har nå kommet i retur til vår fabrikk i Surnadal.

Det er gjort er formidabel innsats fra våre ansatte, VVS-grossister, VVS-kjeder, med flere. Ikke minst retter vi en stor takk til alle rørleggere som har vært oppmerksomme, løsningsorienterte og samarbeidsvillige for å finne den beste løsningen for å hindre eventuelle følgeskader som en slik feil kan kunne forårsake. Dette har bidratt til at vi raskt fikk god oversikt over omfanget og fikk iverksatt nødvendige tiltak for å få kontroll over situasjonen.

Beskrivelse av feilen, utsendt 28.9.2020:

Feilen har oppstått når vi har fabrikkmontert dobbeltmuffer på 110mm Smartlinerør. Ved enkelte av rørene har det i denne prosessen oppstått skader på pakningen i dobbeltmuffen.
Feilen kan forårsake lekkasje ved bruk av røret.
Dette gjelder rør produsert i perioden mai til september 2020. 
Produksjonsdato står preget på røret. Bildet viser et rør produsert 9.juni 2020.

Det er altså ingen feil eller skade på selve Smartline-rørene, eller ved Smartline dobbeltmuffene. Feilen har oppstått når disse to har blitt montert sammen. Feilen finnes bare på 110mm Smartlinerør med påmonterte muffer.

Vi viser til egen infoside for den aktuelle saken.

Her vil man kunne få svar på mange av spørsmålene som er relevant i forbindelse med dette.

Utover det ber vi dere kontakte våre representanter på VVS om det skulle være spørsmål vedrørende denne saken.

Vi vil igjen beklage på det sterkeste at denne feilen har oppstått og har fremdeles fullt fokus på å håndtere de utfordringene våre kunder og samarbeidspartnere har fått.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog