Viktig informasjon fra Pipelife

 

Feil i enkelte 110 mm Smartlinerør

Pipelife har oppdaget feil på enkelte Smartlinerør med muffer produsert i perioden mai 2020 til september 2020. Dette gjelder følgende produkter

• 2206973 Smartline rør 110mm x 1m m/muffe
• 2206998 Smartline rør 110mm x 3m m/muffe
• 2206999 Smartline rør 110mm x 6m m/muffe

Pipelife ber grossister, kjeder og rørleggere som har kjøpt disse rørene i perioden mai til september 2020 om å umiddelbart stanse salg og bruk av rørene. For å hindre at rørene sirkuleres videre i markedet, ber Pipelife om at rør av denne type produsert mellom 01.05 og 25.09.2020 returneres til Pipelife. Produksjonsdato står preget på røret. Bildet til høyre viser et rør produsert 09. juni 2020. 

Rørene returneres tilbake til oss via din lokale grossistavdeling.

Feilen har oppstått når vi har påsatt dobbeltmuffer på 110mm Smartlinerør. Ved enkelte av rørene har det i denne prosessen oppstått skader på pakningen i dobbeltmuffen.
Feilen kan forårsake lekkasje ved bruk av røret.

Det er altså ingen feil eller skade på selve Smartline-rørene, eller ved Smartline dobbeltmuffene. Feilen har oppstått når disse to har blitt montert sammen. Feilen finnes bare på 110mm Smartlinerør med påmonterte muffer.

Bildet på siden viser hvordan et rør med feil i pakningen på muffe kan se ut.

Pipelife jobber med å kartlegge hvor stor andel av 110mm Smartline-rørene produsert fra mai til september 2020 som er påvirket av feilen. Vi har så langt ingen indikasjon på at rør produsert før mai 2020 er omfattet. Vi gjennomfører også tester ved vårt laboratorium i Surnadal for å få mer informasjon feilen.

Pipelife har stanset utsendelse av disse produktene fra vårt lager i Surnadal. For å unngå at rør med feil blir montert er det viktig at videresalg fra grossister og kjeder stanser, og at rørleggere som har kjøpt rørene ikke tar disse i bruk.

Vi beklager på det sterkeste at denne feilen har oppstått, og har nå fullt trykk på å håndtere de utfordringene våre kunder og samarbeidspartnere har fått.

 

Spørsmål og svar

- Er det feil på 110mm dobbeltmuffer fra Pipelife fra den perioden?

Svar:
Løse 110mm dobbelmuffer med nrf.nr. 2207061 er det ikke funnet feil på.
Feilen er kun funnet på Smartline 110mm rør med muffe.

- Hvordan kan man se feilen?

Feilen er på Smartlinerør 110mm med fabrikkmontert muffe. Feilen kan man oppdage ved å undersøke den delen av muffen som røret er tredd inn i. Ved feil vil man se at pakning er trykt inn/deformert.

- Hva er alternativt produkt fra dere?

Svar:
Alternative produkter er:
2206996 Smartline rør 110mmx3m u/muffe
2207011 Smartline rør 110mmx6m u/muffe
2207061 Smartline dobbeltmuffe 110mm

- Dere skriver at rør produsert i perioden mai til september 2020 skal returneres til Pipelife. Hvordan ordner vi retur?

Svar:
Rørene returneres tilbake til oss via din lokale grossistavdeling.

Bakgrunnen for dette er at vi ønsker ikke at rør med feil skal kastes/avhendes med risiko for at de uvedkommende får tak i dem og at de likevel blir montert i bygg. Derfor ønsker vi alle rør produsert i gitt tidsrom i retur.

- Jeg har nettopp brukt 110mm Smartlinerør med muffer i et bygg. Skal jeg demontere hele anlegget?

Svar:

For bygg som ikke er ferdigstilt og overlevert byggherre:

Tetthetsprøvingen som er utført på røropplegget vil kunne gi svar om det er brukt rør med feil. Feilen vil i de fleste tilfeller gi en lekkasje, slik at ved tetthetsprøving vil feilen bli avdekt.
Man har da mulighet for å lokalisere lekkasjen og skifte muffen med feil på.

Om ikke dette er gjennomført så anbefaler vi å tetthetsprøve røropplegget. Det vil kunne gi deg svar på om det er montert rør med feil på.

Er røropplegget lett tilgjengelig så kan man sjekke dobbeltmuffene som var ferdigmontert på røret om de er ok. Feilen gjelder kun for rør med fabrikkmonterte dobbeltmuffer.

Om røropplegget er kledd inn eller støpt inn anbefaler vi også her tetthetsprøving. Det vil avdekke om det er rør med feil på. Om prøveresultatet viser at det er lekkasje på opplegget og man fremdeles er i byggefasen anbefaler vi å ordne tilkomst for å få skiftet ut muffer med feil på.

- For bygg som er ferdigstilt:

Produksjonsfeilen gjelder fra produksjon fra mai og til september. Ettersom det tar tid fra rørene blir produsert til de når ut til rørlegger og blir montert i bygg, vil det være begrenset med rør som er installert i ferdigstilte bygg.

Ved mistanke om at det er brukt rør på ferdigstilte bygg i fra den aktuelle produksjonsperioden ønsker vi at dere kontakter oss.

Hva gjør jeg med oppdaget skade/reklamasjon som følge av dette?

Svar:
Evt. reklamasjon håndteres som alle andre reklamasjoner via grossist eller direkte til oss.

 

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog