MER NORSK INDUSTRI = MINDRE GLOBALE UTSLIPP

15.mars 2021 | 5 min lesetid

Tydeligere miljøkrav = mindre globale utslipp og en styrking av norsk industri

Norge har bygget verdens reneste industri på fornybar kraft, og er en viktig bidragsyter til å redusere globale klimagassutslipp. Siden 1990 har industrien redusert sine utslipp med over 40 prosent, og ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne. Vi må satse på industriutvikling hvis vi skal klare å løse klimautfordringene og samtidig stille krav til at politikerne og myndighetene tør å følge opp miljøkravene de har lovfestet.

 

Pipelife bidrar til å løse klimautfordringene og vi har bærekrefter
Vi er en innovasjonsrettet industribedrift og har Norges største fagmiljø for rørteknologi. Vi produserer plastrør for alle typer utbyggere, og hjelper offentlige og private innkjøpere å utvikle og vedlikeholde kritisk infrastruktur for vann, energi og informasjon.

I over 50 år har vi drevet rørindustri i Norge. Vår virksomhet har sikret arbeidsplasser og inntekter for flere hundre familier ved våre fabrikker i Surnadal, på Stathelle og i Ringebu. Det skal vi fortsette med i framtida også. Derfor har vi et særlig ansvar for å drive på en bærekraftig måte.

Ingen tid å miste
Samtidig mener vi at utviklingen på miljø-/ klimasiden går for sent og vi må gjenta det vi har sagt tidligere. Offentlig sektor må begynne å stille krav til miljø-/ klimahensyn i større grad enn de gjør i dag, ikke bare komme med anbefalinger. Dette vil styrke norsk industri og gjøre at produkter som fraktes over mange landegrenser og har en mindre miljø-/ klimavennlig produksjon i større grad vil bli valgt bort, til fordel for norske produkter med et mindre miljøavtrykk. Vi håper derfor at norske kommuner og andre offentlige byggherrer snart begynner å etterspørre mer bærekraftige løsninger, også innenfor rørsystemer og beveger seg fra ord til handling. For vår egen del er vi sikre på at bærekraftige produkter og løsninger er framtidas viktigste konkurransefortrinn. Suksessen fra vår sterke satsing på bærekraft og innovasjon vil være avhengig av at norske myndigheter stiller klimakrav. Dette er vi sikre på vil gagne hele den norske industrien og få fart på reduksjonen av klimagassutslipp.

Vi har morgendagens løsninger
Når Norge går i gang med å ruste opp infrastrukturen for å håndtere økte krav fra klimaendringene og informasjonssamfunnet, er vi i Pipelife opptatt av å levere løsninger som varer. Framtidas Norge må bygges på en robust og bærekraftig måte – både sosialt, miljømessig og økonomisk. Noen mener det er penger å spare på å velge gårsdagens løsninger, eller importere produkter med lavere standarder for miljø/ klima og kvalitet. Vår filosofi er den motsatte. Infrastrukturen vi bygger skal vare og være bærekraftig. Ingenting er dyrere enn å velge løsninger som ikke tåler tidens tann, eller kravene våre barn og barnebarn vil stille.

Skal vi klare det må vi endre oss i takt med tida. Vi må ta i bruk ny digital teknologi som gjør at rørsystemene vi leverer blir smartere, enklere å vedlikeholde og i stand til å gjøre mer enn å beskytte og transportere våre viktigste ressurser. Framtidas Pipelife er mer enn en produsent; vi skal være en partner for andre virksomheter og en rådgiver for kommuner, utbyggere og installatører over hele landet. Og vi har tro på at en styrket norsk industri med dagens og morgendagens teknologi vil være konkurransedyktig og bærekraftig også i framtida.

Norsk produksjon2
kummer ute

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog