VMT

PVC trykkrør

Trykkrør benyttes der røret normalt går fullt med væske og vanligvis med et overtrykk - eller der belastningen på røret fra jord og/eller trafikk er veldig store. Trykkrør av plast har mer enn 70 % markedsandel. Hovedårsaken er gunstig økonomi på grunn av konkurransedyktige priser, lave installasjonskostnader og ingen korrosjon. Plastrør har lang funksjonstid og krever lite vedlikehold. Rørproduktene påvirkes i svært liten grad av miljøet i grøft og påvirker heller ikke vannkvaliteten i nevneverdig grad.

Pipelife produserer PVC trykkrør i seks meters rørlengder med muffe. Den integrerte tetningsringen holder seg på plass! Produktstandarden er NS-EN ISO 1452.

Rørklasser: SDR 33, SDR 21 og SDR 13.6.
Dimensjoner: 63 mm - 400 mm

PVC trykkrør er mest brukt som rør i grøft for vannforsyning (gråblå farge), men er også brukt som kloakkpumpeledning (rød farge). Ved normale grunnforhold er PVC-rør å foretrekke fordi seks meters rørlengder er enkle å håndtere og legge og fordi skjøten er rask og enkel å utføre. Den integrerte tetningsringen i PVC trykkrørsmuffen er av typen PowerLock med tetningselement i gummimaterialet EPDM og med støttering av fiberarmert PP.

 

Se Pipelife produktkatalog for komplett oversikt over trykkrør.


Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

SDR og maksimum tillatt driftstrykk

PVC trykkrør

Bruddspenningen for PVC-materialet i trykkrør er 25 MPa. Dimensjonerende spenning er 10 MPa eller 12,5 MPa. Valg av dimensjonerende spenning er avhengig av hvilken designfaktor (sikkerhetsfaktor) man ønsker. Designfaktor angis som C 2,0 eller C 2,5. Laveste dimensjonerende spenning gir høyeste designfaktor. Rørets trykklasse skal minimum oppgis ved minste sikkerhetsfaktor - eller høyeste dimensjonerende spenning. Pipelife Norge AS merker i dag sine trykkrør med trykklassene både ved høy og lav designfaktor. Rørets trykklasse angis som PN 6, PN 8, PN 10 o.s.v. og verdien angir maksimum tillatt trykk i ledningen ved en gitt design faktor.

Valg av designfaktor er avhengig av legge- og driftsforhold. For dimensjoner under 110 mm gjelder kun den høye designfaktoren (C 2,5).

For å unngå misforståelser ved angivelse av trykklasse benyttes SDR- verdien for entydig å angi hva slags rør det er snakk om. SDR-verdien kommer fram ved å dividere utvendig diameter med godstykkelsen. SDR = D/e. Høy trykklasse gir lav SDR-verdi. Noen angir en høyere trykklasse enn den egentlige. Det er en løsning, men for å unngå misforståelser bør det i klartekst fremgå hva maksimum tillatt driftstrykk i ledningen er.

En klar angivelse kan være: PVC trykkrør SDR 21 med maksimum tillatt driftstrykk 10 bar.

Sammenheng mellom SDR-verdi, design faktor (C) og maksimum tillatt trykk for PVC trykkrør

Design faktor SDR 33 SDR 21 SDR 13,6
C 2,5 6 bar 10 bar 16 bar
C 2,0 8 bar 12,5 bar 20 bar

Våre PVC trykkrør er produsert og godkjent i henhold til produktstandarden NS-EN 1452. Minimum krav til merking omfatter bl.a. høyeste trykklasse. Vi merker med to trykklasser for å synliggjøre ulikhetene. Ta kontakt med oss ved spørsmål.

Dimensjoner, veggtykkelser i millimeter, SDR-verdier og trykklasser for PVC trykkrør

Dimensjon [mm] SDR 33 SDR 21 SDR 13,6
63 - 3,0 (PN 10) -
75 - 3,6 (PN 10) -
90 - 4,3 (PN 10) -
110 3,4 (PN 6/8) 5,3 (PN 10/12,5) 8,1 (PN 16/20)
160 4,9 (PN 6/8) 7,7 (PN 10/12,5) 11,8 (PN 16/20)
225 6,9 (PN 6/8) 10,8 (PN 10/12,5) 16,6 (PN 16/20)
280 8,6 (PN 6/8) 13,4 (PN 10/12,5) -
315 9,7 (PN 6/8) 15,0 (PN 10/12,5) -
400 12,3 (PN 6/8) 19,1 (PN 10/12,5) -

OBS!
Husk at trykklassen henger sammen med designfaktor (sikkerhetsfaktor) og at eneste entydige klasseangivelse er SDR-verdi!

Merking av PVC trykkrør

Sertifiseringsmerke Nordic Poly Mark Produktet er underlagt tredjeparts kontroll
Sertifiseringsmerke DK-VAND Dansk sertifisering for bruk som drikkevannsledning
EN 1452 Produktstandard
PVC-U  Materialangivelse (U står for unplastifizied - ikke tilsatt mykgjører)
WATER Bruksområdekode
110x5,3 Diameter og godstykkelse
SDR 21 Entydig klasseangivelse. Tallet er diameter dividert med godstykkelse
PN 12,5 - C 2,0 Høy trykklasse med tilhørende lav design faktor
PN 10 - C 2,5 Lav trykklasse med tilhørende høy design faktor
Pipelife NOS1 Produksjonssted Pipelife i Surnadal
12 : 12.01.15 Tids- og datomerking (12. januar i 2015 mellom klokka 12.00 og 13.00)
= 6 =  Produksjonslinjens identifikasjon

Pipelife Norge merker sine trykkrør fra 110 mm med to trykklasser - henholdsvis for lav og høy design faktor. Standarden NS-EN 1452 krever kun at det skal merkes med høyeste trykklasse for den laveste design faktoren (sikkerhetsfaktor).

Merk at dimensjonene under 110 mm kun merkes med trykklasse med design faktor 2,5.

Sertifiseringsmerker

Pipelifes PVC trykkrør merkes med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark.

Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-cert. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Rørene merkes også med sertifiseringsmerket DK-VAND.

Dette merket innebærer at rørmaterialet er prøvd etter den danske godkjenningsordningen for materialer i kontakt med drikkevann. Dermed er det også en dokumentasjon på at produktene tilfredsstiller de norske kravene i drikkevannsforskriften. Det eksisterer ikke noen tilsvarende godkjenningsordning i Norge.


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Isoterm - fleksible plastrørsystemer med tilhørende delesortiment for forskjellige formål

Isoterm

Preisolerte rør

Isovarm

PE trykkrør

PLK-Zestaw pomiarowy Smart Raineo

Raineo

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog