TROMPETMUFFE OG TROMPETSPISS

Trompetmuffe

Gir god beskyttelse av kabel

Protectline trompetmuffer er laget for å gi kabel og tau de beste forutsetninger under trekking. Den avrundede kanten på muffen sørger for en myk inngang til røranlegget under installasjon og i hele levetiden til anlegget.

Ved røravslutninger i grop eller kum bør trompetene brukes for å skåne kabelen, ved gjennomføring i bygg eller støpte konstruksjoner benyttes 500mm trompetspiss. 

Produktene er laget av selvslukkende materiale og representerer ikke fare for brannspredning ved gjennomføring i bygg. 

Trompetene finnes med og uten muffe, trompetspiss brukes der hvor rørets muffe er tilgjengelig, mens trompetmuffen monteres på rørets spissende. 

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog