Hvordan er det å jobbe i Pipelife?

Vi bidrar til å øke folks livskvalitet ved å tilby verdifulle og bærekraftige løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi. Våre fire grunnpilarer er: Bærekraft, innovasjon, lokal tilstedeværelse og samhandling.

En arbeidsplass I Endring


Pipelife Norge er en framtidsretta industribedrift som satser på ny teknologi og innovative løsninger. Det skaper nye og spennende karrieremuligheter – blant annet innen automatisering og digitalisering.

Pipelife tilbyr utfordrende jobber, spennende karrieremuligheter og individuell utvikling – alt fra salg av våre løsninger, kunde- og leveranseoppfølging og produksjon, til utvikling av produkter

og løsninger. Bedriften bruker store ressurser på å rekruttere, lære opp og utvikle de riktige medarbeiderne – gjerne fra lokalsamfunnet.

- Vi har alltid vært avhengig av kompetanse fra lokalsamfunnet, og har hatt suksess med å rekruttere lokalt – noe vi gjerne vil fortsette med. Vi ser på det som en fordel med et mangfoldig arbeidsmiljø, og vi prøver å legge til rette for å ha team bestående av mennesker i ulike faser av livet, med ulik fagkompetanse, av ulikt kjønn og erfaring. Jo mer mangfold vi har, jo flere ideer kan det skape, sier Gerd Inger

Aarnes, HR-sjef i Pipelife

Hun forteller om en bransje i endring, hvor stadig mer av produksjonen og andre prosesser blir automatisert. Dette fører til at bedriften nå er på utkikk etter folk som kan programmering og automatisering. Det samme gjelder digitalisering.

- Vi går fra produkter til løsningerog «smarter opp» produktene våre. Vi trenger derfor folk som er digitalt smarte, og som kan utvikle og håndtere smarte løsninger, fastslår Aarnes.

Tett oppfølging

Som nyansatt hos Pipelife vil du oppleve å få tillit og eget handlingsrom, samtidig som du vil få tett oppfølging av svært erfarne ansatte. De vil gi deg en innføring der du blant annet får sikkerhetsopplæring i eventuelle maskiner du skal håndtere. 


- Vi opplever at Pipelife er en bedrift hvor folk gjerne blir værende i mange år. Da er det viktig både for oss som bedrift og for våre medarbeidere, at de har muligheten til å utvikle seg gjennom hele karrieren. Det er mange muligheter i en bedrift som vår, og det er ikke uvanligå prøve seg i ulike stillinger, avslutter.

 

Bildet øverst til høyre viser:

Steinar Berntsen er lærling i produksjonsteknikk og trekker fram variasjon og det at han er mye i bevegelse som noe han liker godt i jobben sin. Steinar anbefaler faget for de som liker tekniske utfordringer.


Line Holten Bævre har har bachelor i petroleumslogistikk og har jobbet hos Piplife siden i fjor høst. Hun bidrar til at varer og informasjon kommer fra A til B på mest mulig effektivt vis, og på den mest kostnadseffektive måten. Logistikk er et spennende fagfelt for folk som liker å jobbe med system og planlegging, synes hun.

 

Fra Surnadalsmagasinet.

 

Lærlinger i Pipelife © Amfi Kreativ og Lediard Foto
Lærlinger i Surnadal © Amfi Kreativ og Lediard Foto
Gerd Inger Aarnes, HR-sjef og Øystein Halle, fabrikksjef i Pipelife Norge, har stort fokus på å rekruttere kompetanse fra lokalsamfunnet. © Amfi Kreativ og Lediard Foto

Gerd Inger Aarnes, HR-sjef og Øystein Halle, fabrikksjef i Pipelife Norge, har stort fokus på å rekruttere kompetanse fra lokalsamfunnet.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog