Vurderer du å slå av strømmen på hytta for vinteren?

Moderne hytter med innlagt strøm og vann bør ikke stenges ned om vinteren. Dette er organisasjonen Huseierne og forsikringsselskapene sitt klare budskap til hytteeiere før vinteren. Det kan lett oppstå vannskader når kulda kommer.

Har du Isotermrør anbefaler vi i Pipelife at du ikke slår av strømmen tilknyttet røret!

Isotermrør er Pipelife’s fleksible frostfrie rørsystem for transport av kaldt vann, samt trykkavløp for felles- og stikkledninger til hus og hytte.

Det er viktig å følge driftsinstruksjonen for å unngå skader. Dersom du har et Isotermrør uten termostat vil varmekabelen trekke mye mer strøm enn med termostat. Det er mulig å montere termostat i etterkant. 
 

Følg driftsinstruksjonen

Isotermrør skal holdes frostfritt ved å drifte den integrerte frostsikringen (varmekabelen), ved fare for frost. Drifting av røret med bryter med termostat, vil sørge for at varmen ikke går på før det er nødvendig og samtidig sikre at røret ikke fryser. Dette vil gi en energibesparende frostsikker løsning med minst mulig strømforbruk. Vi anbefaler ikke å slå av strømmen knyttet til Isotermrøret.
 

På eget ansvar

Dersom du velger å la være å benytte den integrerte frostsikringen, gjøres dette på eget ansvar. Det er selvsagt opp til kunden å vurdere dette og ta ansvar for dette selv, f.eks. dersom man mener at det ikke lenger foreligger et behov for strøm til varmekabel fordi røret ikke  lenger er utsatt for frost. Hvis man ikke ønsker å bruke strøm i frostperioden, må man tømme røret helt. Da anbefales det å ta kontakt med en kyndig fagperson. Husk også å sjekke forsikringsvilkårene som gjelder i forhold til kravene som stilles til deg som hytteeier og ansvar som gjelder forebygging og vedlikehold for å begrense skader.
 

Hva koster det å ha på strømmen til Isotermrøret?

Eksempel på regnestykke for strømforbruk av et 30 m langt Isotermrør:

Et Isotermrør med ohmsk varmekabel bruker i drift nominelt ca. 8 W/meter pr. time.

8 W x 30 meter = 240 W/h.

240 W/h x 24 h = 5,76 kWh pr. døgn.

5,76 kWh pr. døgn ved en gjennomsnittlig strømpris på 5,- NOK/kWh utgjør 28,80 NOK pr. døgn i strøm. Ved bruk av en termostat kan man senke denne kostnaden betraktelig, estimert i gjennomsnitt med 50 %.

 

ISOTERM STYRINGSSYSTEM FOR VARMEKABLER

Les mer om våre løsninger for termostat og styringssystem. 

 

 

Snow covered norwegian mountain cottages at a sunny day at easter
Frozen water jets.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog