Foretar dere manuelle tilsyn av bekkeinntak og kulverter?

25. februar 2021 | 4 min lesetid

Det er alltid spenning knyttet til nedbør og snøsmelting om våren, men mange bruker faktisk mye tid hele året på manuelle tilsyn og kontroller for å unngå oversvømmelser og skade på natur, vei og bygninger.

Dette arbeidet kan vi i Pipelife Norge lette med enkel installasjon av sensorikk som overvåker når bekkeinntaket begynner å fylles av kvist. 

Pipelife Norge leverer en modulær løsning som sender sensordata til cloud, via en batteridrevet enhet og sikker kommunikasjon levert av Telenor Norge AS.

Vår løsning fungerer også om du mangler strøm eller nett-tilgang og den kan settes opp med automatisk varsling på mail eller SMS når et kritisk nivå er nådd slik at du får tid til å iverksette tiltak før det er for sent. 

stikkrenner videobildet

Bærekraftig anvendelse av sensorikk

I tillegg til å benytte vår teknologi ved bekkeinntak, kulverter, stikkrenner og elver, så kan vi også sensorere opp en rekke andre objekter i ledningsnettet, som for eksempel: 

- Kummer og ledninger

- Høydebasseng

- Pumpestasjoner

- Vanninntak 

 

Vi har allerede sett mange eksempler på at vår sensorikk har en reell verdi hos våre kunder:

  • Digital overvåkning i steden for manuelle tilsyn gjør at kundene kan agere før noe skjer. Store besparelser i tid, drivstoffkostnader og ikke minst er det positivt for miljøet fordi man slipper å kjøre ut for å sjekke.
  • Kan regne ut og si noe om hvor mye fremmedvann man har - oppfylle krav fra fylkesmannen.
  • Reduserte kostnader på renseanlegget - bedre kontroll på kjemi, energi, belaster renseanlegget mindre, bidrar til mindre utslipp, forbedrer rensegrad.
  • Rask tilgang til sanntidsdata - slipper å logge seg på Scada-systemet når man er ute i felt.
  • Tidlig varsel/ indikasjon på flom gjør at man rekker å varsle innbyggere slik at de kan kan tømme kjellere for inventar.
  • Oppdage og lokalisere lekkasjer og feil i ledningsnettet
  • Jobbe preventivt med vedlikehold og utnytte interne ressurser mer effektivt 
  • Opprettholde krav til minstevannsføring - slipper å kjøre rundt for å fotografere målestaver i kanaler/rør.

#sanntidsdata #bærekraftsmål #iot #effektivitet #smartkommune #fremmedvann #innlekking #VA

Vannsøyle

Måler trykk

Varsler dersom høyden utenfor en viss terskel.

En eller to sensorer plasseres ut og måler høyde i cm (evt høydeforskjell mellom to sensorer dersom det er bekkeinntak med rist)

Vann-nivå

Måler trykk med ultralyd

Varsler dersom høyden er utenfor en viss terskel.

Berøringsfri metode

Vannstrøm

Måler flow/ mengde

Ultralydbølge sendes inn i røret mellom 2 transdusere og  måler mengde vann som passerer inne i røret målt i m3 / time

Vanntrykk

Måler trykk

Står nede i vannverkskum i trykksatte rør


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog