Nyhet: Vi lanserer Griplock

Griplock er en del av PVC trykkrør sortimentet, - og består av dobbelmuffer og bend med strekkfaste skjøter.


Griplock - En strekkfast skjøt sertifisert for bruk på PVC trykkrørsystem. 
Griplock leveres for 110 mm, 160 mm og 225 mm SDR 21 rør. I muffen sitter det en tetningsring og en gripering. Griperingen holder røret fast.

Løsningen brukes for å forankre bend og i partier med dårlige grunnforhold for å hindre utglidning av rørskjøter.

Ved forankring av bend overføres kreftene som friksjonskrefter mellom rør og omfyllingsmasser og som trykkrefter fra rørveggen til massene bak. Beregning av nødvendig strekkfast lengde på hver side av bendet utføres ved hjelp av formler som du finner i rørhåndboka vår eller ved hjelp av beregningsprogrammet.

Griplock tilfredsstiller de strenge kravene til strekkfaste skjøter for PVC trykkrør i produktstandarden  og disse produktene har også sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark – 100 % tilpasset PVC trykkrør!

Gå til Griplock i produktkatalogen.

Griplock i miljø
Griplock

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog