PE100RC kabelrør SN64

PE100RC kabelrør SN64

SN64 kabelrør brukes i grunne grøfter, og hvor kabel må legges over bakkenivå.

Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning. Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.

Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige. Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør. I tillegg er de merket med teksten: Obs Kabel.

Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20 grader celsius.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog