Pipelife - med fokus på videreutdanning

 

Pipelife har i dag rundt 135 ansatte ved fabrikken i Surnadal, og er med det en av hjørnestensbedriftene på Nordmøre. Vi satser bevisst på kompetanseutvikling her hos oss, og spesielt med tanke på lærlinger i samarbeidet vi har med Surnadal videregående skole, forteller Ronnie Andersen hos Pipelife. Med i lærlingeordningen er også andre lokale bedrifter som Talgø, Bratseth og Hydro, sammen med Surnadal og Sunndal kommuner.

Ronnie er i tillegg til å være ansatt som prosessutvikler hos Pipelife vikarlærer ved Surnadal Videregående skole. Her har han ansvaret for en klasse på 10 elever som skal ta eksamen i mai. I samarbeidet vi har med Surnadal videregående skole så rekrutterer vi lærlinger til oss i Pipelife, og samtidig får de prøvd seg hos oss på utplassering, forteller Ronnie.

Elevene kommer stort sett lokalt fra, og de tilbys her reell arbeidstrening og videreutvikling av kompetanse. Her får de tenke fritt og får lov til å være kreative, og det nyter alle våre ansatte godt av, smiler Ronnie.

Her har vi 50 åringer som er tilbake på skolebenken igjen og får mulighet til å omskolere seg og fullfører lærlingeløp i voksen alder.

Lærlingene er svært viktige for Pipelife, sier han. Det har også fullt fokus  hos Surnadal og Sunndal kommuner som samarbeider med næringslivet om satsningen på lærlinger. Med et næringsliv som går som det suser, så er det et stort behov etter ny arbeidskraft. Bedrifter som oss i Pipelife, Hydro, Talgø og Bratseth etterspør fagarbeidere i all hovedsak, og da er det viktig at kommunene står sammen med oss i denne satsningen. Vi kommer til å trenge arbeidskraft framover i regionen vår, og da er det positivt at vi kan bidra med å lege til rett for både videreutdanning, utplassering og lærlingeordninger. Å kunne bidra til mestring og utvikling av de jeg jobber med, det er det med inspirernde og verdifulle jeg kan tenke meg, avslutter Ronnie Andersen hos Pipelife.

Automatisering og robotisering har fullt fokus hos vikarlærer Ronnie Andersen, her sammen med Espen Andersen, Lars Grytbakk og Ola Gåsvann.
Automatisering og robotisering har fullt fokus hos vikarlærer Ronnie Andersen, her sammen med Espen Andersen, Lars Grytbakk og Ola Gåsvann.
2 av elevene ved 3AU, Daniel Lund Paulsen og Olve Moen demonstrer med 3D-modeller i klasserommet hos Surnadal Videregående skole.
2 av elevene ved 3AU, Daniel Lund Paulsen og Olve Moen demonstrer med 3D-modeller i klasserommet hos Surnadal Videregående skole.
Hele klasse 3AU, automatisering ved Surnadal videregående skole sammen med vikarlærer Ronnie Andersen og faglærer Anders Melling.
Hele klasse 3AU, automatisering ved Surnadal videregående skole sammen med vikarlærer Ronnie Andersen og faglærer Anders Melling.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog