Digitalisering av EPD – en forutsetning for bærekraft

Surnadal - lady in the factory
Technology, hand holding with environment Icons over the Network connection on green background.

EPD (Environmental Product Declaration)


Pipelife Norge begynte å jobbe med utvikling av EPD allerede i 2018. Da var EPD nytt og «sært» - få visste hva det er og hvordan det skal brukes. I dag er EPD et kjent begrep i bygg- og anleggsbransjen. En EPD har til hensikt å kvantifisere miljøinformasjon om livssyklusen til et produkt for å muliggjøre sammenligninger mellom produkter som fyller samme funksjon.

Pipelife Norge har i dag EPD-er som dekker henholdsvis 94 %, 91 % og 21 % av omsetningen innen egenproduserte produkter for VA, kabelvern og elektro. Det er svært utfordrende å få EPD på innkjøpte varer, både interne og eksterne kjøp. Her har vi en vei å gå sammen.

Å digitalisere EPD er en forutsetning for bærekraft.
- Inntil i dag har EPD opptrådt som et dokument (PDF) som må leses med det blotte øye. Tar en med i betraktningen at en EPD inneholder 317 egenskaper, forstår man fort at det er svært tidkrevende å ta i bruk innholdet», sier Knut Jøssang, Manager Digital Built Environment i Pipelife Norge.

- Uten digitalisering av EPD vil innholdet forbli ubenyttet, og dokumentet vil kun ha symbolsk verdi. Derfor er det svært gledelig at standarden EN ISO 22057 ble publisert i mai i år. Standarden heter «Bærekraftige bygninger og anlegg. Datamaler for bruk av miljødeklarasjoner (EPD) for byggevarer i bygningsinformasjonsmodellering (BIM)» og benytter kjente BIM-standarder for å gjøre EPD i sin helhet digital og maskinlesbar.

Pipelife Norge benytter en såkalt «EPD-generator» i arbeidet med å lage EPD-er. I disse dager har Pipelife Norge et pågående prosjekt som vil modernisere arbeidet med EPD-er kraftig.

- Del 1 av prosjektet er å oppdatere EPD-generatoren til den nyeste versjonen av EN 15804 – dette er grunnleggende produktkategoriregler og sier hvordan EPD-en skal lages. Deretter er del 2 en implementering av den flunkende nye EN ISO 22057 samt deling og skalering av EPD-data, forteller Jøssang. Dette forklares best med to eksempler - et for nåværende prosess og et for målet ved det pågående prosjektet.
 

Nåværende prosess:

Nødvendig informasjon for å lage EPD mates inn i EPD-generatoren og resultatet blir EPD som et dokument for en produktgruppe, eksempelvis «PVC trykkrør produsert i Surnadal». Utfordringene er at EPD blir kun et dokument og om man ønsker å benytte innholdet er dette svært tidkrevende. Tallene må også bearbeides manuelt for å passe til hvert enkelt produkt. Resultatet er at innholdet svært sjeldent benyttes.

EPD Process 1

KOMMENDE PROSESS:

Etter EPD er lagd i generatoren deles alle de 317 egenskapsverdiene med alle produkter tilhørende produktgruppen og skaleres fra produktgruppe til produkt basert på aktuelle egenskaper – i dette tilfellet produktets vekt. Innholdet blir tilgjengeliggjort direkte via API i datamalene Pipelife Norge har utviklet for sine produktgrupper i henhold til EN ISO 23386 og EN ISO 23387 (se illustrasjon med standardene) sammen med øvrig relevant produktinformasjon. Dermed får kunde all relevant informasjonen tilgjengelig maskinlesbart og kan benytte innholdet til noe fornuftig – nemlig ta miljøbevisste valg basert på faktagrunnlag.

EPD Process 2
Knut Jøssang - Produktsjef Digitale Produkt / Horisontprogrammet  - Pipelife Norge

Knut Jøssang

Leder informasjonsløsninger og dataflyt

+47 951 40 572

+47 71 65 88 00

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog