Satser på flytende biogass

 

Vi tar en prat med Espen Andreassen, daglig leder i Arne Thorsen AS, om hvordan det har vært å kjøre tungtransport som går på flytende biogass siden november 2019.

Bedriften kjører varer for Pipelife fra fabrikken i Stathelle og har vært en god partner gjennom mange år. Det var etter et møte med Pipelife i 2018 der miljø var på agendaen at de bestemte seg for å teste ut og bestille en bil som skulle være karbonnøytral. Noe Pipelife setter utrolig stor pris på og har fulgt nøye med på.

Noen utfordringer
Nå har det gått snart tre år med erfaring om hvordan det er å kjøre tungtransport med flytende biogass på tanken. Selve bilen fungerer teknisk sett veldig bra, men den er dyrere enn tilsvarende dieselbil. Med 200 000,- i støtte fra Enova dekket det opp noe av selve kjøpet, men den koster mer å drifte enn tilsvarende bil på diesel. Driften har også en merkostnad, da det koster en del mer pr. mil både i servicekostnader og drivstoff.

- En annen utfordring har vært fyllestasjoner, forteller Andreassen. Det mangler både vestover og sørover og er årsaken til at bilen må gå i rute mellom Oslo og Grenland.

Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at Norge skal bli karbonnøytralt, og at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas nasjonalt. Veitrafikk står alene for en femtedel av norske klimagassutslipp, og utslippene har økt kraftig. Biogassdrivstoff er et velegnet alternativ for å redusere utslippene.

Biogass produseres fra organisk restmateriale (avfall og biprodukter). Slikt restmateriale er allerede en del av kretsløpet, og ved konvertering til biogass som drivstoff tilføres det derfor ikke ny CO2 til kretsløpet, i motsetning til hva som er tilfellet ved bruk av fossile drivstoff (autodiesel, bensin og naturgass). Biogass er derfor fornybart og klimanøytralt – og et viktig klimatiltak.
(kilde: Biokraft.no)

Nye intensiver for å velge karbonnøytrale kjøretøy er på vei. I Oslo blir det redusert bomtakst eller fritak for betaling i bommen høsten 2022.

Full gass for biogass
Erfaringene er gode selv om kostnadene er høyere og Arne Thorsen AS har allerede en ny bil i bestilling.

- Vi må satse på at politikerne legger enda bedre til rette slik at det blir lønnsomt å velge flytende biogass på tanken Vi håper det blir stor etterspørsel fra kundene etter en grønnere transporttjeneste.

Biogassbilen går med en del varer mellom Pipelife Stathelle og grossister i Oslo. 

biogass transport
Arne Thorsen AS har gjort seg gode erfaringer med biogass på tanken
go green concept

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog