Rørdagene 19 med miljøkrav i fokus

10. februar 2019 | 5 min lesetid

 

En betydelig skjerping av miljøkrav ved offentlige anskaffelser, står i fokus på Rørdagene 19 som arrangeres i Lillestrøm 12. og 13. februar. I tillegg frister arrangøren Piplelife Norge med et fullspekket program og besøk på ulike vannbehandlingsanlegg på Romerike. 


Rørdagene i regi av Pipelife Norge har siden starten i 2016 befestet sin posisjon som en viktig arena for den norske vann- og energibransjen. I år går arrangementet av stabelen på Scandic Lillestrøm 12. og 13. februar.

Årets arrangement har et program spekket med faglig innhold om tema innen miljø og klimautfordringer, innovasjon, digitalisering og utfordringer i grøfta – med rørledninger som den røde tråden. Tradisjonen tro er vannbransjens nestor Christen Ræstad ordstyrer og skal holde i trådene konferansen igjennom.

Miljøkrav er nå alvor
– På Rørdagene 19 vil miljøkravene i offentlige anskaffelser få et stort og viktig fokus. Alle sier at miljø er viktig, men vi ser ikke noe til dette i praksis når kontrakter skal tildeles. Miljøkrav skal vektlegges minst 30 prosent ved offentlige anskaffelser, men dette blir ikke tatt på alvor. 30 prosent betyr at det skal legges stor vekt på det, og det må løses nå. Det er ikke slik at kommuner kan vente på slå seg sammen med andre kommuner for å få mer innkjøpskompetanse. Det blir ikke så mange kommunesammenslåinger. Derfor må dette løses med de organisasjonene vi har. Dette handler aller mest om holdninger og ledelse. Kompetansen rundt dette løser seg, men holdningene må på plass, sier Christen Ræstad.

– Vi står foran en betydelig skjerping på at miljø faktisk blir lagt til grunn i anskaffelsene. Nå er det ikke lenger snakk om frivillighet. Rundt dette er det selvsagt en rekke spørsmål. Hvordan gjør du det og hvordan bedømmer du dette i forbindelse med selve anskaffelsen?

– På konferansen vil deltakerne få med seg en klar beskjed om at nå er det alvor. Den aller viktigste beskjeden de vil få med seg, er at dette nå er alvor. I tillegg håper vi å kunne gi deltakerne noen verktøy for hvordan de skal løse dette i sin hverdag, sier Ræstad.

 

Fullspekket program fra innovasjon til det jordnære
Arrangøren kan skilte med to dager fullspekket med faglige foredrag for vann- og energibransjen. Det spenner fra det innovative og fremtidsrettede til de mer jordnære temaene som mange i bransjen står overfor hver eneste dag.

I tillegg til miljø, står digitalisering sentralt på Rørdagene 19. Gjennom ulike foredragsholdere blir det satt fokus på 3D-beskrivelser, 3D-biblotek for vann- og energibransjen og hvordan tingenes internett berører bransjen.

Konferansen preges også av et omfattende program knyttet til mer jordnære og praktiske tema. Her får deltakerne blant annet mer fagkunnskap om overvann og klimatilpasning, samt trykkavløp og kabelvern. Andre spørsmål som blir stilt er: Hvordan kan antall graveskader reduseres og hva er effekten av å se ulike ledningsnett i sammenheng og dermed også øke samarbeidet mellom de ulike etatene?

Besøk på anlegg
Arrangøren har lagt opp til flere relevante besøk på anlegg på Romerike. Deltakerne kan velge å besøke vannbehandlingsanlegget til Nedre Romerike Vannverk (NRV) i Hauglifjell, Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) og Midtre Romerike Renseanlegg (MIRA).

Årets program er høyaktuelt. Rørdagene er ledende i bransjen til å løfte frem problemstillinger rundt temaene miljø og digitalisering. I tillegg har vi også satt av god til jordnære tema. Summen av dette er en relevant konferanse for alle deler av rørbransjen, sier Christen Ræstad.


Tverrfaglig arena
– Med Rørdagene har vi ønsket å skape en arena for alle delene av anleggsbransjen der vi bringer på dagsorden aktuelle tema i et samfunnsperspektiv, men også mer konkrete problemstillinger innenfor rør og rørsystem. Konferansen har blitt en tverrfaglig arena som innbefatter både vannbransjen, el-bransjen, telekom og samferdsel. Her skal byggherrer, konsulenter, entreprenører og spesialfirmaer møtes for å gjøre hverandre bedre. Enorme investeringer er planlagt de kommende årene, og det er mange forbedringsmuligheter med vekt på både miljø, teknologi og effektivitet.

– Vår erfaring er at en slik tverrfaglig møteplass har stor verdi for deltakerne. Det tror vi også årets program bidrar til, sier administrerende direktør Kjell J. Larsen i Pipelife Norge.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog