Vannmangel i hovedstaden samtidig som rørledningene lekker

 

Det er vannmangel på Østlandet som følge av lite nedbør over flere måneder hittil i 2022. Oslo kommune sendte i mai ut varsel til alle sine 700 000 innbyggere om å bruke mindre vann. Oslo kommune har et forbruk på 3000 liter vann i sekundet.

Lav vannstand

Det har aldri vært målt mindre nedbør i Oslo over en såpass lang periode. – Vi er nå et halvt år inn i en tørkeperiode og fortsetter dette kan det bli kritisk, sier Frode Hult, seksjonsleder i vann- og avløpsetaten til Avisa Oslo. Vannstanden i Maridalsvannet ligger nå på 69 prosent, mot et nivå på 88 prosent til vanlig. De har fire tiltaksnivå og vi er nå på nivå en. Nivå to kommer når vannstanden er på 61 prosent. Det er ikke sannsynlig at det skjer før på sensommeren, men om folk er med på dugnaden kan vi unngå flere tiltak, sier Hult til Avisa Oslo.
 

Dugnad for vannsparing

I varselet som ble sent ut til alle innbyggerne oppfordrer kommunen til å spare vann ved å bruke den lille knappen når du er på toalettet, spare på vannet når du pusser tenner, dusje kortere og unngå vanning av plen. Gjør det for Oslo slik at vi fortsatt har vann til de viktigste tingene i livene våre, er oppfordringen sendt på SMS.

 

Samtidig lekker 40 % av vannet i Oslo ut

Årsaken til at Oslo kommune har en såpass høy lekkasjeprosent, er at det ligger mange gamle rørledninger som lekker. Snittalderen på vannrør i Oslo er 60 år og noen av de eldste rørene er 160 år gamle. Siden Norge er et land som sjelden har hatt mangel på vann, har vi kanskje vent oss til at det har vært en høy grad av lekkasje. Nå derimot haster det både å få reparert vannlekkasjer og få ned lekkasjeprosenten. Lavere lekkasjetap gir reduserte kostnader for produksjon av vann, reduserte pumpekostnader og reduserte mengder avløpsvann på grunn av innlekking av rent lekkasjevann. De rørledningene som installeres nå må være av en slik kvalitet at de ikke bidrar til lekkasjer i fremtiden.

Pipelife har rørsystemer med lang levetid og miljødokumentasjonen (EPD)

Utskiftingstakten av gamle rørsystemer går for sakte. Pipelife har et bredt spekter av trykkrør og løsninger for drikkevannsledninger og kan levere PE trykkrør, PVC trykkrør og diffusjonstette rør.

Pipelife sine PVC trykkrør gir drikkevann med trygghet. PVC er et materiale med lang levetid, og det er få rapporter om brudd. Et riktig prosjektert og installert rør vil kunne fungere lenge. Mesteparten av de trykkrør som i dag ligger i bakken er derfor av plast. Pipelifes PVC trykkrørsystem for drikkevann er i gråblå farge og er godkjent i henhold til NS-EN ISO 1452.

Ved å bruke PVC trykkrør fra Pipelife vil kommunene få en løsning med lang levetid og lavt karbonfotavtrykk. Våre rørsystem er hovedsakelig produsert i Norge, har kort reisevei og kan leveres med EPD. En EPD er en miljødeklarasjon som forteller om miljøpåvirkningen fra et spesifikt produkt.

Pipelife utvidet produktspekteret da de i mai inngikk en samarbeidsavtale med Egeplast om diffusjonstette rørsystem. Rørsystemene blir lagerlagt ved Pipelife Stathelle og vil gjøre logistikken betraktelig enklere. Egeplast leverer to typer rørsystem til Pipelife. Det ene er SLA-rør med aluminiumsbarriere og ekstra beskyttelseskappe av mineralforsterket polypropylen.

Vi tar hensyn til forbruk av energi og vann, valg av råstoff og underleverandører, egen materialbalanse, samt gode løsninger for produksjonsprosess, transport og avfallshåndtering. Ved å sørge for de best mulige løsninger på alle disse områdene, reduserer vi vårt karbonfotavtrykk ytterligere.

Pipelife Norge AS er på tå hev i dobbel forstand. Vi er på hugget med tanke på kvalitet og utvikling av våre produkter, men samtidig går vi på tå for å etterlate svakest mulig karbonfotavtrykk. Våre miljøframskritt er gull verdt for Pipelifes miljøbevisste kunder som selv jobber med Carbon Footprint, siden vårt avtrykk inngår som en del av deres.

Samarbeid med norske kommuner

Pipelife har produsert rørsystemer i PVC og PE siden starten av 60-tallet og har så langt samarbeidet med så å si alle kommunene i Norge og med Norsk Vann. Gjennom mange tiår har vi opparbeidet en bred ekspertise på drikkevannsledninger spesielt når det kommer til renovering og utvikling av kommunal vannforsyning og ledningsnett.

Pipelife leverer over 10 000 tonn rør til drikkevann per år, er en pålitelig partner som har lang levetid på produktene som et hovedfokus.

Panoramic aerial view photo of Oslo from drone | Pipelife
Oslo og omegn har i 2022 en mye lavere vannstand enn normalt.
A row of PE 100 RC potable water supply pipes | Pipelife © Pipelife International
A close up of PVC potable water supply pipes | Pipelife © Pipelife Norge

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog