Rørdagene presentasjon av foredragsholdere

Pipelife samler fagfolk innen VA, energi og samferdsel til Rørdagene

Rørdagene knapp påmelding

Påmelding

Rørdagene knapp 3

Program

Rørdagene knapp

Praktisk informasjon

Rørdagene knapp 2

Presentasjoner


Last ned PDF-fil av presentasjonen til hver enkelt foredragsholder

Her finner du presentasjonene som foredragsholderne holdt under Rørdagene 2022.

Rørdagene 2022 Knut og Bård

Rune Myra «Hvordan kan konsulenten bidra med tanke på bærekraft? Bærekraft i beskrivelser for rørledningsanlegg»

Rune Myra jobber i dag som utviklingsansvarlig avdeling VANN COWI. Vi får et innblikk i hans engasjement for effektive (bærekraftige) løsninger. Hvordan kan rådgivere hjelpe oppdragsgivere å tenke bærekraft i alle ledd av anleggets levetid? Han ser en rød tråd for samarbeid om bærekraft igjennom hele prosjekter. 

Rørdagene 2022 Rune Myra

Sjur Tveite skal på Rørdagene fortelle om vannbransjen som lenge har ønsket et sted for utvikling og utveksling av kunnskap og løsninger knyttet til transportsystemer av vann, som nå realiseres på Ås. Det er stort etterslep knyttet til drift og investeringer i ledningsnettet.

Sjur har lang erfaring med stillinger knyttet til vann, spesielt innen akvakultur og miljøteknologi. Han er i dag daglig leder i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Rørdagene 2022 Sjur Tveite

Inga Rise skal presentere prosjektet «omfyllingsmasser»

Inga Rise jobber som VA-ingeniør i Asplan Viak og skal presentere et prosjekt som var samarbeid mellom flere aktuelle aktører i bransjen, og som har et miljøfokus – som ser på livssyklusanalysen til omfyllingsmassene til rørgrøfter. Prosjektet resulterte i Norsk Vann rapport 261 og som skal brukes som grunnlag i ny norsk vannstandard, og bidra til å lage mer bærekraftige grøfter.

Rørdagene 2022 Inga Rise

Hans Petter Johannessen «Praktiske erfaringer og løsninger for gjenbruk av masser og grøftepukk ved gjennomføringen av prosjekt»

Hans Petter er utviklingssjef og har 25 års erfaring i Skanska som prosjektleder og prosjektsjef for flere av deres prosjekt. I foredraget «praktiske erfaringer og løsninger for gjenbruk av masser ved gjennomføringen av prosjekt» møter vi spennende problemstillinger Hans Petter har hatt. 

 

Rørdagene 2022_hans petter Johannessen

Bård Moen er produktsjef i Pipelife og har vært ansatt i 32 år. Foruten produktansvar er han godt inne i EPDer, fossilfrie rørsystem og faget VA-rør.

Bård vil presentere hva fossilfrie rørsystem er og hva det innebærer. Det grønne skiftet er viktig for fremtiden, og forteller hva som skal til for å få til det. 

Rørdagene 2022 Bård Moen

Raymond Molund skal presentere diffusjonstette rørsystemer.

Raymond er salgssjef Norge i Egeplast. Han har lang erfaring med forskjellige typer produksjon av termoplast. Han presenterer diffusjonstette rørsystemer og viktigheten av systemet, installasjonsmetoder og sammenføynings- og tilkoblingsmetoder. Hva er viktig for ledningseier å tenke på i planleggingsfasen, utførelsen og kvalitetskontroll. 

Rørdagene 2022 Raymond Molund

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog