En rapport fra Asker kommune om bruk av fossilfrie rørsystemer

Fossilfri plastpilot

Asker kommune var den første kommunen i Norge som valgte å legge fossilfrie rørsystemer i 2021. I et veiprosjekt i Teglverksveien på Spikkestad valgte kommunen å gå for en løsning med fossilfrie overvanns- og avløpsrør.

Asker kommune er med på et pilotprosjekt sammen med FutureBuilt og Asplan Viak for å utvikle metodikk for å kunne estimere klimabelastningen fra anleggs- og landskapsprosjekter (Plusslandskapsprosjektet). I prosjektet i Teglverksveien setter kommunen strenge miljø- og klimakrav til leveransene som for eksempel bruk av kortreist (norsk) naturstein, VA-rør, lavvarmeasfalt og utvidet gjenbruk av masser. 

Asker kommune har laget en rapport til Future Built som omhandler bruk av metodikk, erfaringer og utregninger av klimagassbesparelser.

Vi har fått tillatelse av Asker kommune til å dele denne rapporten slik at andre kommuner kan nyttiggjøre seg erfaringene som Asker kommune har gjort.

Vi i Pipelife oppfordrer andre kommuner til å undersøke mulighetene for å etterspørre fossilfrie rørsystemer i sine anbud. Vi håper at Asker kommune sin rapport kan bane vei for at etterspørselen øker for fossilfrie rørsystem.

Asker kommune har utgitt rapporten og vi har tillatelse til å dele den.

Whitepaper: Erfaringsbasert rapport fra Asker kommune.

 

Asker kommune tileggsbilde 11

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog