Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Grunnavløpsrør

Grunnavløpsrør er rørsystemer for transport av avløpsvann (spillvann eller overvann). Dette er ledninger som normalt skal være delvis fylte hvor væsketransporten foregår ved selvfall. Som spillvannsrør er rørene rødbrune, mens de er svarte for overvann. Fargekoder skiller rørsystemene fra hverandre og reduserer antall feilkoblinger.


Pipelife leverer bare én stivhetsklasse: SN 8. Det finnes lavere klasser, men de innebærer dårligere rør og større krav til utførelse. I den grad det er behov for rør med høyere ringstivhet benyttes trykkrør - for eksempel PVC SDR 21 (SN 32) eller PE SDR 11 (SN 64).

Alle grunnavløpsrør leveres i seks meter lengder med muffe og tetningsring. Rørlengder tilpasset grøftekasser leveres på bestilling.

Dimensjonsspektre:

  • PVC grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 400 mm
  • PP grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 400 mm
  • Pragma® grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 630 mm


PVC grunnavløpsrør benyttes mest. Styrken, bestandigheten og konkurransekraften i PVC gjør røret til et førstevalg. Rør av PP tåler lave og høye temperaturer bedre. Pragma er først og fremst et rør for de store spillvannsmengdene og brukes mye til overvann i alle dimensjoner - eller som drensrør i slisset utførelse.

Greie metoder for påkoblinger er en forutsetning for et rørsystem. Til grunnavløpsrør anbefales Polva eller Pragma sadel.

Merking av PVC grunnavløpsrør

Alle rørtyper skal merkes. Det er gitt minimumskrav til merking i produktstandardene, men tilleggsmerking kan være nødvendig ut fra krav til kvalitetssikringssytemet (sporbarhet), krav fra kunde/marked eller fordi det rett og slett er hensiktsmessig. I tabellen under forklares merking for våre PVC grunnavløpsrør, men elementene er de samme for øvrige rørtyper.
 

Godkjenningsmerke  Produktet er underlagt tredjeparts kontroll 
SDR 34  Entydig klasseangivelse. Tallet er Utv. diameter dividert med godstykkelse 
EN 1401  Produktstandard

U eller UD 

Bruksområdekode

UD - i grøft og som bunnledning (t.o.m. 200 mm)

U - kun i grøft (f.o.m. 250 mm).

SN 8 

Ringstivhetsklasse

Røret har en minimum ringstivhet 8,0 kN/m2

Snøkrystall  Strengeste kravnivå for slagfasthet
PVC  Materialangivelse
160x4,7  Dimensjon og godstykkelse 
Pipelife NOS1  Produksjonssted Pipelife i Surnadal
10 : 13.01.15  Tids- og datomerking (13. januar 2015 mellom klokka 10.00 og 11.00)
= 6 =  Produksjonslinjens identifikasjon

Sertifisering/godkjenning

Sertifiserte produkter merkes med godkjenningsmerket Nordic Poly Mark. Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-CERT. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.
 
Les mer på:

Tetningsringer for rør

Rørtype/

Produkt-
standard

Dimensjons-
område

[mm]

Benevnelse

tetningsring

Materiale i

tetningsring*/

Produktstandard 

Tiltak ved

Oljeforurenset grunn eller vann 

PVC

grunnavløpsrør

NS-EN 1401**

110 - 200 Sewerlock 

TPE

NS-EN 681-2

Ingen tiltak nødvendig

PVC

grunnavløpsrør

NS-EN 1401

250 - 400 Powerlock

EPDM

NS-EN 681-1

Må ikke brukes

PP grunnavløpsrør

NS-EN 1852

110 - 200 Leppering

SBR

NS-EN 681-1

Byttes med o-ring i NBR

Pragma grunnavløpsrør

NS-EN 13476

160 - 630

Pragma

tetningsring

SBR/EPDM

NS-EN 681-1

Må ikke brukes

*

TPE: termoplastisk elastomer

EPDM: etylen propylen dien gummi

SBR: styren butadien gummi

NBR: nitril butadien gummi


** PVC grunnavløpsrør for spillvann (rødbrun) og overvann (svart) i 110 mm, 160 mm og 200 mm leveres også med Powerlock

 

Mer informasjon

avlopsror_300x200