Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Drensrør

Kveildrensrør
Vi leverer kveildrensrør og deler i 50 mm (50/60) og 80 mm (83/100) i henhold til NS 3065. Kveilenes lengde varierer fra 25 meter til 250 meter. Kveildrensrør kan også leveres uslisset der faren for rotinntrengning er stor eller ved utløp i grøft når jorden feller ut jern.

Pragma drensrør (DN/OD) SN 8
Dobbelveggede drensrør, utvendig dimensjonsserie (75 mm - 315 mm). Standard rørdeler kan benyttes. Pragma rørdeler anbefales fra 160 mm. DVD-Dy egner seg godt når man ønsker å benytte konvensjonelle rørdeler, stake-/spyle-/inspeksjonskummer og sandfangkummer.

Mer informasjon

dren-rundt-hus-300x300