Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

PILI sluk

50 % økt kapasitet

Februar 2015 av Kjetil Liebech-Lien 


Vårt universalsluk har fått en ny vannlås som gjør at kapasiteten til sluket økes med inntil 50%. Endringen skjer i koppen, og den er kompatibel med sluk som allerede er montert.

PILI kopp (NRF 452 20 86) kan bestilles hos din forhandler.

Ta kontakt med oss for spørsmål

Universalsluk for både bjelkelag og betonggulv

Alle rørleggere har opplevd å bli både skuffet og irritert når en har funnet ut at sluket som nettopp er montert, befinner seg på gulvets høyeste punkt. Mange har derfor ønsket seg et sluk som kan justeres til riktig plassering – av den som legger golvet ferdig.


PILI sluket var en idé fra en rørlegger, og som Pipelife utviklet. Sluket kan justeres av gulvlegger til rett posisjon mens gulvet støpes eller legges. Justering kan også gjøres i etterkant med at sluket kan heves inntil 30 mm etter at gulvet er lagt. 

PILI Cutter

 

       
        

 

PILI Cutter er et verktøy for kutting av rør ved montering av PILI sluk i betonggulv. PILI Cutter settes ned i forskalingsforma og kapper røret i riktig høyde. Etterpå fjernes forskalingsforma og sluket monteres. PILI Cutter er utviklet for bruk sammen med bormaskin.


Kontakt vår samarbeidspartner ISITEC for mer informasjon.

Dokumenter

PiLi brosjyre
PiLi brosjyre
brosjyreicon_PILI
brosjyreicon_PILI_luktsperre