Smart løsning med Isotermrør til prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen

 

Entreprenøren hadde behov for en løsning med midlertidige rør som kan drenere vann fra tunnel under bygging. Sammen kom de fram til en god og effektiv løsning.

Entreprenør Tveter & Lund AS er underentreprenør og er engasjert av Eiffage Group, som er totalentreprenør på E18 Rugtvedt-Langangen. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

På denne strekningen er det flere tunneler som skal bygges. De har et behov for midlertidige rør som kan ligge ute både sommer som vinter for å drenere vannet som dannes under byggingen. Ifølge regelverket kan ikke vannet som blir dannet under byggingen av tunnel slippes ut i grunn og man trenger en løsning for styring av vannet frem til punktene der tømming er tillat.

Behovet for en frostfri og snarlig løsning som ikke tar for lang tid å sette opp og i tillegg tar hensyn til terrenget rundt tunnelåpningene med bratte fjellskråninger og boligfelt gjorde at valget falt på Pipelifes Isotermrør.  

Thomas André Lindgren og Gunnar Haug i Pipelife fant en god løsning på strøm slik at det gikk fint å bruke 110/175mm Isotermrør. Så med Isotermrør fra Pipelife har Tveter & Lund spart mange timer på montering i forhold til andre løsninger. En annen årsak til at de også valgte Isotermrør er at disse ble levert på kveiler opp til 75meter og at de var enkle å legge ift. terrenget.

Isotermrør behøver ikke bare å brukes til vann og avløp på hytter, men med dimisjoner helt opp til 110mm kan det brukes til andre formål også.

 

Les mer om våre Isotermløsninger her.

Isoterm referanseprosjekt 2

Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog