Jernbaneprosjekt fra Bane NOR har preisolerte rørsystemer

Vi har tidligere skrevet om prosjektet, men Bane Nor deler nå flere bilder og informasjon. For å sikre prosjektets vannforsyning for ekstreme værforhold, leverte Pipelife en rekke preisolerte rørsystemer. Prosjektet har hatt noen unike problemstillinger og ble til slutt en suksessleveranse.

Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsningen. Prosjektet legger til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, og en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen. Satsingen skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger.

En hovedhindring for raskere togforbindelse mellom Drammen og Vestfold var Strømsåsen som måtte omgås. 10 kilometer med dobbeltspor bygges gjennom en tunnel for en mer direkte rute mellom de to regionene.  

Les mer om vår leveranse til InterCity-satsningen

Et dybdedilemma

I Norge legges ofte rørledninger dypt ned i bakken for å dra fordel av et stabilt geotermisk miljø og for å unngå frosteksponering. Grunnvannstanden nær Strømsåsen tunnelkonstruksjon gjorde imidlertid denne løsningen uegnet.

Pipelife Norge ble presentert problemstillingen og fikk i oppgave å finne skreddersydde brannvann- og avløpsløsninger som skal kunne installeres nær overflaten, samtidig som de håndterer de utfordrende forholdene i prosjektet og det lokale klimaet.

Gir frostsikker brannvanntilgang i hele tunnelen

For å sikre tilgang til brannvann gjennom den 6 kilometer lange tunnelen, leverte Pipelife Norge et forhåndsisolert brannvannsystem inkludert 28 brannhydranter utstyrt med MDI-basert polyuretan (PUR) isolasjon. Det er avgjørende beskyttelse fra de ekstreme temperaturene som kan være ute.

Selv om de er isolert, er de likevel utsatte hydrantene fortsatt sårbare for frost over tid siden de norske vintrene kan gi temperaturer mellom -20 og -30 grader. For å løse dette er hydrantene i tillegg utstyrt med selvbegrensende varmekabel som forhindrer innvendig stillestående vann fra å fryse.

Preisolerte rør for overvannshåndtering

I tillegg var en del av oppgaven å tilby en dreneringsløsning som kunne lede overvann bort fra et stort boligfelt som ligger over tunnelen.

I likhet med brannhydrantene, krevde prosjektforholdene at disse rørene ble lagt nær overflaten, ofte under skinnene. Teamet leverte 900 meter PE-trykkrør og utstyrte de med PUR-isolasjon, siden de er spesielt utsatt for innstrømning av kald luft forårsaket av togene som passerer gjennom tunnelen. I tillegg ble skumisolasjon brukt for å gi ekstra støtte for rørene under toglinjen for å motstå overflødig trafikkbelastning, mekanisk påkjenning og vibrasjoner.

Jernbaneprosjektet fremover

Prosjektet har en kostnad på 12,7 milliarder kroner og utvikles av Veidekke, Skandinavias største entreprenør, og Bane NOR, et statlig foretak med ansvar for den norske jernbaneinfrastrukturen. I 2019 startet byggingen, men installasjon av rørene og brannhydrantene startet i juni 2022. Snart vil anleggets vannforsyning være beskyttet mot de norske vintrene, noe som sikrer en sikker og vellykket gjennomføring av den nye infrastrukturen til innbyggerne på Østlandet.

Prosjektet er et spennende eksempel på å designe tilpassede løsninger. De topografiske restriksjonene var unike og krevde metoder for tilførsel av brannvann og avløp som er sjeldne i Norge.

Pipelife Norge leverte en løsning fra start til slutt som inkluderte innkjøp, isolering og levering av produktene som krevdes for å gjøre prosjektet til en suksess. Tilbakemeldinger fra kundene var positive, og de satte pris på å jobbe med Pipelife om denne komplekse løsningen, siden kvalitet og levering var viktig for dem.

Arbeidet med installasjon av de preisolerte Pipelife hydrantene og rørene fortsette, og den samlede utbyggingen er planlagt å være under bygging frem til 2025. 

Bane NOR jernbaneprosjekt preisolert © Bjarte Opofte, Bane NOR
Her ses støpeformen som brukes når det støpes betong i tunnelprofilen. © Bjarte Opofte, Bane NOR
Her ses støpeformen som brukes når det støpes betong i tunnelprofilen.
FROST INSULATED PIPE SYSTEMS

PIPELIFE LEVERER PREISOLERTE RØRSYSTEMER TIL LANDETS STØRSTE JERNBANEPROSJEKT

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog