Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Innkjøpsavdelingen ved Pipelife Norge

Vår virksomhet er avhengig av gode og stabile leveranser fra både små og store leverandørbedrifter. Vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar. Pipelife Norges krav til gjennomføring av innkjøp er nedfelt i en innkjøpspolicy.

Etikk og samfunnsansvar

På alle områder har Pipelife Norge AS krav til høy forretningsetisk standard. Alle leverandører må videre signere på ”Supplier Code of Conduct”.

Vi er opptatt av miljø og vil så langt det er mulig velge leverandører med miljøsertifisering eller uttalt satsing på området.

 

Krav til fakturering:

Pipelife Norges leverandører skal så langt det er mulig levere elektronisk faktura for sine varer/tjenester.

Fakturaadresse:
Pipelife Norge AS
P.O. Box 9171
SE-200 39 Malmö

Send gjerne fakturaer, kreditnotaer, rentenotaer eller purringer på e-post til pipelife.norway@invoicedrop.com

 

Dokumenter

Pipelife Norges Generelle Innkjøpsbetingelser:

 

Kontakt oss

Om innkjøp til Pipelife Norge AS: purchase@pipelife.no

 

 

 

General purchasing conditions

 

Generelle varekjøp Pipelife Norge

handshake_medium