Nye Stormbox II kassetter

Pipelifes nye Stormbox II magasin – et forbedret system for lokal overvannshåndtering.

Stormbox II kassettmagasin er svært robust, har 95,5 % kapasitetsutnyttelse og har mer enn 50 års levetid. Stormbox-kassettmagasiner er enkle å bygge - helt uten klips og stablepinner. De er også enkle å inspisere og drifte.

Ved å sammenstille data fra sensorer som måler nedbør, fylling i magasinet, temperaturer m.m. får vi kunnskap om magasinets funksjon og får en beskjed når noe er unormalt.

UTLØPSKONTROLL

Utløpet strupes slik at vannet fordrøyes og/eller infiltreres i grunnen. Denne strupingen gjøres som regel i en egen kum på utløpssiden av magasinet. Magasinet kan også inspiseres og spyles fra denne kummen – i tillegg til adkomstpunkter på selve magasinet.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog