Montering av Pragma Infra 1200 rør på Karmsund Havn

Kravet fra byggherre var at rørene måtte tåle 90 tonn aksellast med en overdekning på 2,3 m. Totalt ble det lagt 24 meter med Pragma Infra 1200 rør, 3 stk. på 8 meter i lengde.

Årsaken til at Pipelife ble valgt var fordi vi hadde god og riktig dokumentasjon og store, solide rør.

Entreprenør: Vassbakk & stol AS

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog