På nordenden av Europa har Pipelife levert kabelrør

Nordkapp, en unik og værutsatt destinasjon. Pipelife leverer nå Protectline kabelrør til en ny trasé som skal sikre kvalitet og levetid i et hundreårsperspektiv.

I juli startet prosjektet med å bytte ut den totalt ti kilometer lange kraftlinjen med Protectline lagt i rør. Den nye 22 kv-linjen skal gå ifra Kamøyværhøyden til Skarsvåg i Nordkapp kommune. På grunn av værforholdene som er i området, vil det for fremtiden være viktig med et godt robust strømnett.

For prosjektet har det vært viktig at kabelen skal forsyne det lokale strømnettet i et hundreårsperspektiv. I området rundt Skarsvåg og ut mot Nordkapp-platået er det i tillegg et beiteområde for reindrift som har vært viktig å bevare. Et godt samarbeid med lokal reindrift har vært grunnleggende for å beholde et bærekraftig fokus. Kartlegging av området har gitt muligheter for å bevare beiteområdene. Prosjektet er todelt, og første del av prosjektet er i avslutningsfasen, før resterende arbeid har oppstart igjen i juni 2022.

- Til nå er det lagt ned 6600 meter med kabelrør. Resterende lengder blir lagt fra juni og utover sommeren og høsten, når kalvingssesongen er ferdig for sesongen. Vi har vært avhengig av å samarbeide med reindriften og har ønske om å ivareta miljø og beitet for reinen i området, sier Stein Isaksen, nettsjef i Repvåg kraftlag.

Tid for fornying

Prosjektet er en viktig investering for fremtiden. De gamle luftlinjene er bygget på 50-tallet og levetiden er utgått, og holder dermed ikke til dagens standard. Den nye traseen med kabelrør i bakken gir levetid i et lengre perspektiv, innsparinger av drift- og vedlikeholdskostnader og samtidig blir HMS-krav for montørene ivaretatt. Den eldre kraftlinjen som er i dag, er utsatt for kalde temperaturer og mye vær. Spesielt på vinteren i kraftig vind- og snøvær, kan det være store problemer med å komme fram for å gjennomføre nødvendig reparasjonsarbeid.

Protectline kabelrør har en innvendig fas, som beskytter kabelen mot skader under trekking. Ved å benytte kabelrør gir det mulighet for resirkulering ved endt levetid. Dette gir fordeler både økonomisk og med tanke på at det gir muligheter for sirkulær økonomi og mulighet for å ta vare på verdifulle metaller. Protectline har i tillegg miljødeklarasjon som er EPD, det sier noe om hvor stort miljøavtrykk kabelrørene har i prosjektet.

- Det er mange fordeler med kabel i grøft på Nordkapp. Ved å legge kabelen i bakken er man skånsom mot fugleliv, beiteområder og gir så lite påvirkning som mulig på naturen, sier Isaksen. 

Protectline

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog