Legger OPI-kanal på 13 km i Hustadvika i Møre og Romsdal

Det skal legges ny forbindelse mellom Fræna transformatorstasjon og Indre Harøy. Elinett AS legger OPI-kanal på strekningen. Bakgrunnen for oppstart av prosjektet er kraftforsyning til det nye landbaserte oppdrettsanlegget, Salmon Evolution, som etableres på Indre Harøy. Første fase er allerede godt i gang og skal avsluttes i oktober, før fase to er planlagt og skal ha prosjektslutt i 2025.

Prosjektet gir muligheter for samspill

- Dette er et stort prosjekt som har gitt mange positive ringvirkninger. Vi har samarbeidet med Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og god dialog med grunneiere. Det ble innregulert for etablering for gang- og sykkelvei i 2012 på deler av strekningen. Med samarbeidet får vi nå samtidig gjennomført det. Dette samspillet er viktig og gir muligheter, sier prosjektleder i Elinett, Svein Ivar Morsund.

Parallelt langs Fylkesvei 664 legges OPI-kanalen med kabelrør, som også blir gang- og sykkelvei og det blir i tillegg lagt opplegg til gatelys. Det legges 4x160 og 6x160 rør i kanalene, kabelen 3x1x630 mm2 trekkes enkelt i lengder på opp imot 800 m. Fordelen med å bruke kabelrør fra Pipelife er kabelbeskyttelse, enkel trekking inn- og ut av kabler og muligheten til å gjenburke føringsveien uten ny graving som vil overgå 100 år. Dette er faktorer som er viktig for å bevare den fremtidige infrastrukturen.

- Vi ser at effektbehovet i hele landet øker. Viktigheten av å bygge robust og fremtidsrettet infrastruktur har aldri vært større. Det at Elinett velger en løsning med EPD-dokumenterte produkter av høy kvalitet, sier oss at de tar bærekraftsansvaret på alvor, sier KAM kabelvern i Pipelife, Kåre Yttervik.

Sirkulærøkonomien blir ivaretatt ved at kabelen kan demonteres ved endt levetid og dette sparer miljøet for store Co2-utslipp i anleggets levetid.

Nye transformatorer for mer energi

Det skal også gjennomføres noen delprosjekter for å optimalisere strømforsyningen. Elinett AS har utvidet dagens transformatorkapasitet i Fræna transformatorstasjon for å til slutt kunne gi oppdrettsanlegget på Indre Harøy nok kapasitet.

Fra transformatorstasjonen og ut er det i tillegg mange gamle linjer som kan gjenbrukes. Noen gamle linjer som ble bygget i 1997 skal igjen skal bli tatt i bruk, og det blir laget et koblingsfelt som knyttes på den nye linjen. 

Prosjekt i Hustadvika i Møre og Romsdal
Prosjekt i Hustadvika i Møre og Romsdal
Prosjekt i Hustadvika i Møre og Romsdal
Prosjekt i Hustadvika i Møre og Romsdal

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog