Nye EPD-er fra Pipelife Norge er en verdensnyhet

HVA ER EN EPD?

– En EPD kvantifiserer miljøinformasjon om livssyklusen til et produkt for å muliggjøre sammenligninger mellom produkter som fyller samme funksjon, sier Knut Jøssang, leder for informasjonsløsninger og dataflyt i Pipelife Norge. 

Han henviser til standardene Pipelife Norge benytter for miljødokumentasjon. Miljødokumentasjon er av Type III EPD i henhold til NS-EN ISO 14025:2010 og EN 15804:2012+A2:2019, publisert og verifisert av EPD Norge.

De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

 

VÅRE NYE EPD-ER

Pipelife Norge kom med sine første EPD-er tilbake i 2018. Bård Moen er produktsjef VMT i Pipelife Norge og er en sentral brikke i arbeidet med EPD-er. 

– Vi har lært mye de siste årene. Våre nye EPD-er omfatter adskillig flere produkter enn tidligere. Det aller meste av det som produseres ved fabrikkene på Stathelle og i Surnadal er omfattet. Inndelingen baserer seg på type råmateriale og produksjonsmetode. Dermed er det færre dokumenter å forholde seg til for deg som kunde og færre dokumenter for Pipelife å vedlikeholde, sier Moen. 

 

DIGITAL OMSTILLING

For å kunne sammenlikne og vurdere store mengder data korrekt og effektivt, er man avhengig av at dette gjøres digitalt. Pipelife Norge har derfor produktinformasjon, inkludert EPD, i maskinlesbart og maskintolkbart format som datamaler/PDT (ref. NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387) og benytter NS-EN ISO 22057 for EPD-ene.

Siden våre nye EPD-dokumenter gjelder for et større produktsortiment, har vi skalert innholdet til hvert enkelt produkt på GTIN F-pak nivå. Dette betyr at i vår produktkatalog finner du gjeldende EPD-dokument for produktet, samt skalerte EPD-data ved å klikke på «Datablad». Da slipper du «regne deg bort» i et forsøk på å benytte EPD etter hensikten: sammenlikne.

– Her er vi først i verden. Ingen har tidligere publisert EPD-data ved bruk av dataordbok og datamaler slik vi i Pipelife gjør nå. Dette er banebrytende, sier Jøssang. 

Ønske du å benytte vår produktinformasjon, inkludert EPD-data, på best mulig måte? Det gjør du direkte gjennom API. Ta kontakt med oss!

 

STILL KRAV

God kravstilling handler i stor grad om å ha gode formål i bunn. «Krav om EPD» uten et konkret formål hos kravstiller som bygger oppunder hvorfor man stiller dette kravet, resulterer i meningsløs innsamling av dokumenter. Vi utfordrer derfor både byggherre og entreprenør til å stille konkrete miljøkrav til ytelsen, som kan dokumenteres i produktenes EPD. Videre at byggherre og entreprenør stiller krav til hvordan man ønsker slik produktinformasjon tilgjengeliggjort– ikke bare løsrevne EPD-dokumenter som ender siden dager i en skuff, men maskintolkbare data som kan behandles på en effektiv måte.

Technology, hand holding with environment Icons over the Network connection on green background.
Surnadal fabrikk 2

Våre EPD-er

Vi har miljødokumentasjon av Type III EPD i henhold til NS-EN ISO 14025:2010 og EN 15804:2012+A2:2019, publisert og verifisert av EPD Norge.

Knut Jøssang - Produktsjef Digitale Produkt / Horisontprogrammet  - Pipelife Norge

Knut Jøssang

Leder informasjonsløsninger og dataflyt

+47 951 40 572

+47 71 65 88 00

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog