Røros E-verk nett AS velger fossilfrie kabelrør

Dersom du har besøkt Røros, så vet du kanskje at byen er kjent for gammel trehusbebyggelse og er på UNESCOS verdensarvliste. Kommunen har strenge regler for bygninger og utbygging, og i disse dager er kommunen i gang med rehabilitering av bygater med vann, avløp og overvann. Samtidig som Røros kommune graver grøfter for å rehabilitere vann, avløp og overvannssystemer, så samarbeider de med Røros E-verk Nett AS og legger ned fossilfrie Protectline kabelrør.

- Når kommunen skal rehabilitere rørnettverket, er det enkelt for oss å benytte oss av de åpne grøftene og kan bygge infrastruktur for fremtiden. Vi bygger fremtidsrettet for å unngå å grave opp i senere tid. Det er mer bærekraftig for begge parter og er et viktig samarbeid, sier Lars Hofstad, nettsjef i Røros E-verk Nett AS.

Imellom de trange gatene skal det bygges et helt nytt bibliotek etter Rørosstandard. Det betyr at det blir ikke bygget glassbygg, men det skal bygges med gammel struktur og se ut slik som de andre bygningene i gatene. Byggingen av det nye biblioteket var den utløsende faktoren for oppstart av graving i grøftene.

Ser på utslipp i verdikjeden

Røros E-verk Nett AS ser verdien av å benytte seg av Protectline produsert av fossilfri råvare. Det gir mindre bruk av fossil råvare og dokumentert utslippsreduksjon på 78 prosent. Nettselskapet er ISO 14001 sertifisert. I den forbindelse ser de på utslipp knyttet til sin verdikjede, med et ønske om en mer bærekraftig verdikjede.

- Vi er en del av miljøsertifiseringen ISO 14001 og i den den forbindelse ser vi på det som vår oppgave å velge klimavennlige løsninger. Derfor velger vi også konsekvent å bruke fossilfrie kabelrør fra Pipelife også til videre prosjekter som vi skal ha i fremtiden, sier Hofstad.

For Pipelife er det viktig at tematikken om miljøsertifisering og fossilfrie rørsystemer blir løftet frem og at kundene våre fases over til fossilfri råvare for å kutte utslipp i verdikjeden. Ved at kunder velger fossilfrie rørsystem, vil massebalanseprinsippet gjør det mulig å spore mengde biobasert innhold basert på etterprøvbar digital bokføring-

- At nettselskap som Røros E-verk Nett AS går foran er viktig. Ved å velge fossilfritt får de samme kvalitet og levetid som et standardprodukt. Samtidig er det fremtidsrettet og gir de mulighet for å resirkulere kabelen ved endt levetid, sier Kåre Yttervik, KAM kabelvern i Pipelife.

- Smart bruk av plast kan derimot være en viktig og riktig miljø- og klimaløsning. Samtidig som det er smart å legge til rette for gjenbruk av kabel, er det viktig at utslippene fra plastproduksjonen kuttes. I dette prosjektet viser Røros E-verk Nett AS og Pipelife at det er mulig å ha flere tanker i hodet samtidig gjennom å tilrettelegge for resirkulering av kabler og samtidig ta i bruk fossilfri plast fra fornybar råvare, sier Sindre Østby Stub, fagansvarlig i ZERO.

 

F.v. Lars Hofstad, nettsjef i Røros E-verk Nett AS viser de fossilfrie kabelrørene fra Pipelife. Sondre Solli Hansen,  distriktssjef Elektroskandia og Kåre Yttervik, KAM kabelvern Pipelife.
F.v. Lars Hofstad, nettsjef i Røros E-verk Nett AS viser de fossilfrie kabelrørene fra Pipelife. Sondre Solli Hansen, distriktssjef Elektroskandia og Kåre Yttervik, KAM kabelvern Pipelife.
Røros fossilfrie kabelrør 4

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog