Pipelife søker fabrikksjef

Unik lederstilling i Gudbrandsdalen, for godt etablert fabrikk i utvikling

Fabrikksjef

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystemer i plast. Vår fabrikk på Ringebu har hatt stor suksess i en årrekke med sine preisolerte rør som er av enestående kvalitet. Fabrikken har de siste to årene utvidet produksjonen og gjennomført en rekke investeringer. Fabrikken har 33 faste ansatte og produserer døgnkontinuerlig. Fabrikken på Ringebu er en av våre tre fabrikker i Norge.

 

I anledning videre utvikling av fabrikken søker vi en fabrikksjef som vil ha overordnet ansvar for daglig drift og utvikling av fabrikken. Dette innebærer å lede og videreutvikle organisasjonen, produksjons- og logistikkprosesser (supply chain), HMS, kvalitet, og vårt arbeid for kontinuerlig forbedring.  Stillingen rapporterer til Produksjon- og logistikkdirektør.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

•      Ansvar for å sikre at vi møter markedsmessige behov gjennom effektiv drift i produksjon og logistikk 

•      Lede og videreutvikle medarbeidere og arbeidsprosesser 

•      Sørge for at fabrikken leverer produkter av rett kvalitet til rett tid 

•      Etablere og følge opp en høy standard innen HMS 

•      Følge opp budsjetter, kostnader og investeringer 

•      Sørge for kontinuerlig forbedringsarbeid og fokus på bærekraftige løsninger

 

Kompetansekrav

•      Relevant teknisk utdanning på høgskole eller universitetsnivå 

•      God forretningsforståelse og lederfaring med minimum fem års relevant erfaring fra produksjons-/ prosessindustri, eller logistikkorganisasjon

•      Kunnskap og interesse for LEAN produksjons- og forbedringsledelse 

•      Gode språk- og kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig som muntlig 

 

Pesonlige egenskaper

•      Være en tydelig, synlig og initiativrik leder 

•      Være operativ og tilstedeværende i fabrikkmiljøet 

•      Ha evne til å planlegge systematisk og organisere arbeidsoppgaver effektivt 

•      Inneha god organisasjonsforståelse 

•      Være god på ledelse og utvikling av mennesker, ledere og organisasjon

 

 

Familie i naturen

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog