Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Monteringsanvisning Polva og Pragma sadel

Bruk av Polva og Pragma sadel har mange fordeler. Men forutsetningen er riktig montasje.

Blottlegg minst mulig av røret

Grav deg ned på røret og blottlegg det arealet som er nødvendig.
Sørg for at mest mulig av sidestøtten blir liggende urørt.

Forbor styrehull

Hullsaga har styretapp. Derfor må det forbores et styrehull med 14 mm bor.

Bor hull med hullsag

Sikre deg at du har riktig hullsag og bor i vei.
Vær fosiktig: Hvis boret låser seg "slår" maskina med stor kraft!!
Ikke bruk slagbormaskin!
For betongrør må du bruke ei bormaskin med stort moment - f.eks. Metabo BE 622 S+R+L.
For betongrør kan du bruke vann til kjøling og bortvasking av borestøv ved å legge ei kanne med vann på grøftekanten med slange ned til røret.

Rens hullet

Fjern grader og spon fra hullet.

Monter sadel

Monter sadelen på plass og skru til.
Klem sadelen ned til røret mens du skrur.
Sadelen er tilstrekkelig festet når gjengen er jevnt med muttertoppen.
Bruk nøkkel.

Kortbend monteres i sadelens muffe

Monter et kortbend direkte i sadelmuffa for at mest mulig av vannstrømmen kommer riktig inn i hovedledningen.
Dette er først og fremst viktig ved relativt stor påkobling på en relativt liten hovedledning.

Mer informasjon

Polva sadel
Polva sadel