Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Leveringssituasjon vedrørende Korona-utbruddet

Pipelife Norge AS er foreløpig ikke blitt rammet spesielt som følge av
Korona-utbruddet, og vi har fortsatt normal drift ved alle våre produksjonsenheter.

Vi har nå iverksatt flere strenge tiltak for å unngå smitte, blant annet reise-
restriksjoner, økt bruk av hjemmekontor, ekstra renhold på utsatte steder, stoppet kantinedrift og andre generelle hygienetiltak.

Vi begrenser også ekstern trafikk/ferdsel til vår produksjon til det som er absolutt nødvendig.

Vi har vært føre var og gjort ekstra innkjøp av råvarer og andre innsatsvarer for å minimere risikoen for at vår produksjon vil bli rammet på kort sikt.

Vi er videre i daglig kontakt med våre leverandører for å holde oss oppdatert på leveringssituasjonen.

Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og vil gi ytterligere beskjed dersom
konsekvensene tiltar.

 

corona