Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Pipelife deltok på nyttårskonferansen 2020 i Molde

Møre og Romsdal er med i det nasjonale bærekraftløftet, en satsing for smart bærekraftig samfunnsomstilling. Derfor er hovedtema for Nyttårskonferansen 2020 bærekraft - og hvordan offentlig sektor sammen kan arbeide fram en bærekraftvisjon for Møre og Romsdal.

Privat sektor blir invitert til dugnaden som skal gjøres og sammen kan vi få til en god og bærekraftig vekst i regionen. FNs bærekraftsmål skal nå gjennomføres på nasjonalt plan.

Trond Skogseth, Salgs- og markedsdirektør i Pipelife Norge holdt innlegg om vårt arbeid for å utvikle mer bærekraftige løsninger, prosesser og forretningsmodeller - produsert i Norge.
Vi har hatt en grønn satsing over lengre tid og håper nå at vi snart kan se konturene av at offentlig sektor etterspør og vekter miljø i offentlige anskaffelser.

Nyttrskonferansen