Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Det grønne skiftet er i fokus også i rørbransjen

I fjor var over 160 representanter for kommuner, entreprenører, grossister, e-verk og konsulenter samlet i Langesund for å delta på Pipelife Norge sitt årlige fagseminar, Rørdagene.

Målet med Rørdagene er å skape en faglig arena for både kommunalteknikk, energi og samferdsel. Fjorårets arrangement var lagt nær Pipelifes fabrikk i Stathelle og hadde stor oppslutning og mange fornøyde deltagere. Årets arrangement har også et program spekket med faglig innhold om tema innen miljø og klimautforinger, innovasjon, digitalisering og materialkunnskap – med rørledninger som den røde tråden.

Konferansier og ordstyrer er også denne gangen Christen Ræstad, som er en garantist for faglige debatter og entusiasme. Vi vil få høre mange spennende foredrag, dra på faglig befaring, og samles til middag og underholdning på kvelden.

Klima og miljø

Det grønne skiftet er i fokus også i rørbransjen. Tre ulike foredragsholdere vil belyse temaet med forskjellige perspektiver. Seniorrådgiver Cecilie Blytt, Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) vil ta opp hvordan myndighetene legger til rette for innovasjon, langsiktige hensyn og totalkostnader over lang levetid gjennom å sikre gode innkjøp. Hvilke omstillinger forventes det at VA- og kabeletatene skal adoptere og hva skjer når?

Vi får også høre mer om Miljødeklarasjoner (EPD) fra Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens forening og leder av EPD-Forum i EPD Norge. Hun vil fortelle oss om de første EPDene for rørledninger. Hva er hensikten med en EPD? Hvordan lese en EPD? Hvordan sammenligne EPDer?

Hvordan gikk det da strengere miljøkrav ble stilt til utbygging? Dette vil Eli Grimsby som har ledet VA-etaten i Oslo kommune og frontet en OL-søknad fortelle mer om. I dag er hun direktør for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF som er byggherre for flere store byggeprosjekter – blant annet det nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek. Her er det forsøkt å stille «hårete» miljøkrav. Her får vi høre og se konkrete eksempler på når ord blir til handling.

«State of the Nation»

Tilstand på dagens infrastruktur vil være et viktig tema med Liv Kari Skudal Hansteen, direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). RIF står bak «State of the Nation» der de kartlegger utviklinga av tilstanden på ulike viktige samfunnselementer.

Innovasjon og utvikling er tema for Tom Baade-Mathiesen, direktør for VA-divisjonen i Norconsult. Hvordan skal vi jobbe med innovasjon og forandringer for å bygge morgendagens anlegg? Vi får også besøk av VA yngre; Andreja Ostojic og Torstein Dalen jobber begge i Bergen kommune og representerer framtida. Hva tror yngre krefter om den?

Samarbeid i grøfta er viktig

For 10 år siden skrev Christen Ræstad rapporten «I veien for hverandre» om de ulike røretatenes samrøre. Christen vil se på hvor vi står i dag og om utforingene er de samme.

Det vil også bli noen foredrag relatert til VA- og kabelvernrør som blir mer produkt- og materialspesifikke, holdt av Pipelifes spesialister på disse temaene.

Digitalisering og Big Data

Inger Hokstad er leder for BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter. Hvordan jobbes det med 3D-illustrering av rør og kabler i veigrunnen. Hvilke nye metoder og systemer for dokumentasjon og planlegging er aktuelle.

Jon Røstum jobber i Powel AS og brenner for «Big Data». Han skal lose oss igjennom de mulighetene som allerede finnes og gi oss innsikt i hvor veien går videre.

NS 3070 og den nye ledningsforskriften

Nye forskrifter for 2018 er også på agendaen under Rørdagene. Tom Baade-Mathiesen gir en innføring i den nye standarden som angir generelle avstandskrav samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike vei- og gateprofiler for kabler og rørledninger for VA, strøm, ekom, fjernvarme/-kjøling, gass og avfallssug.  Den nye ledningsforskriften trådte i kraft 1. januar 2018.

Vi ser fram til å se mange bransjefolk på Rørdagene 2018 i Bergen 13.-14. februar og minner om at påmeldingen gjøres på www.rordagene.no eller ved å kontakte Pipelife direkte.

 

smartebyer_nyhet