Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Rørdagene 2016

Vi gleder oss til å samle VA-Norge til et faglig treffpunkt hvor vi kan utveksle kunnskap, erfaringer, nyheter og utfordringer bransjen står overfor. Vi vil også lage rom for debatt og diskusjon - og ønsker å samle et bredt faglig nettverk. Vi inviterer derfor kommuner, entreprenører, grossister, konsulenter, Jernbaneverket og Statens vegvesen til Rørdagene 2016 i Surnadal.

Program: Dette er et lunsj-lunsj arrangement med overnatting på Thon Hotel Vårsøg i Surnadal.

Mandag 7. mars: (buss fra Værnes kl. 09:00)

Oppstart kl. 11:15 i Surnadal

Produktoppdatering på Norges største rørfabrikk

Lunsj    

Velkommen ved adm. dir. Kjell J. Larsen, Pipelife
Velkommen til Rørdagene 2016. Vann er vårt hovedfag!
Etterslepet på veibygging blir tatt tak i. Nye beregningsmodeller p.g.a. klimaendringer foreligger. Vi opplever økt fokus på lekkasjer i VA-ledningsnettet. Dette gir nye utfordringer og muligheter for bransjen.

Foredrag:     Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier AS
Nye Veier AS er et nyopprettet statlig selskap som skal ha rollen som byggherre på store, utvalgte veiprosjekter framover. Hvordan skal oppgavene løses og hvordan vil selskapet operere?

Foredrag:     Entreprenør Carl Christian Fon
Startet sitt eget entreprenørselskap i 1983 i Vestfold. I juni 2011 ble selskapet solgt til NCC Construction, og fortsatte videre som et datterselskap av dem. Har i dag ca 180 ansatte. Carl Christian jobber fortsatt i selskapet og skal bl.a. snakke om erfaring med legging av ulike typer rørmaterialer.

Foredrag:     Bård Moen, Pipelife
Termoplast som rørmateriale. Plastrør har etter hvert en lang historie og en utstrakt bruk til forskjellige formål. Hvordan fungerer plastrør og hva bør vi kjenne til når det gjelder oppførsel og egenskaper for materialet?

Foredrag:     Albert Rødal, Trondheim kommune
Lang levetid på VA anlegg er noe alle ledningseiere tilstreber å oppnå. Den største utfordringen med lang levetid ut over produktvalg, er de mekaniske påkjenninger produktene blir utsatt for under byggeperioden.
- Feildetektering
- Hvorfor etterkontroll er viktig?
- Erfaringer

Middag på Vårsøg hotell med musikk/underholdning

Tirsdag 8. mars:

Oppstart kl. 08:00
    
Foredrag:    John Smits, Meteorologisk institutt
Klima i framtida
- Vær vs. Klima
- Status på klimaet globalt og i Norge
- Hvilke trender ser vi frem mot 2050 og 2100?
- Hvilke utfordringer kan disse gi oss?

Foredrag:    Per Bjørn Gjelsten og Odd Helge Innerdal, Statens vegvesen
Fremtidige endringer i prosesskode vedr. rør / rørlegging og orientering om nye prosjekter i Region Midt.

Foredrag:    Kommune
Erfaringer med plastrør i drikkevannsforsyningen.
Hva kan vi lære av historien?

Foredrag:    Bjørnar Nordeide, Rambøll
Informasjon ang. en utredning som er gjort for Miljødirektoratet om risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende nedbør.

Lunsj på Vårsøg hotell
Bussen ankommer Værnes 15:00.

Påmelding: Meld deg på ved å sende en mail til rordagene@pipelife.no med bedrift og antall personer med fullt navn. Påmeldingen er bindende. Begrenset antall plasser.

Pris: 3900,- pr. person, inklusive mat og overnatting.
Påmeldingsfrist: 17. februar.

 

rordagene