Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

PVC som rørmateriale

På 90-tallet var det stor fokus på miljørelaterte spørsmål i forhold til PVC. Dette ble tatt alvorlig og mye forskning ble gjort og mange utredninger ble lagd. Ett for ett ble spørsmålene besvart – og myndighetene i europeiske land så etter hvert ingen grunn til å innføre restriksjoner på bruk av PVC i sammenheng med produkter med lang funksjonstid til bygg og anlegg.

PVC er den mest brukte termoplasten i rørsammenheng i verden. Materialet har mange gode egenskaper – og noen begrensninger. Riktig materialvalg krever god kunnskap om materialene. Dette vil vi gjerne bidra med.

Hva er sant og hva er usant om PVC? Her er svar på noen spørsmål som stilles til oss:

PVC er bra for miljøet
Utslipp i fm produksjon av råvare og produkter er på linje med sammenlignbare produkter.
Andelen fra salt, som er en ubegrenset ressurs, er 57 %. Dette reduserer forbruket av fossilt råstoff. Oppvarmingen ved bearbeiding er knapt 200°C, som er svært lavt i forhold til fremstilling av for eksempel metallprodukter. Produktene har lav vekt, noe som også medfører mindre ressursbruk under transport og håndtering. PVC korroderer ikke og er svært bestandig i normale
miljøer. Produktene har derfor svært lang levetid. Alt i alt kommer PVC-produkter oftest svært godt ut i et miljøregnskap.

PVC er ikke giftig
Våre PVC trykkrør er godkjent etter den danske ordningen for produkter i kontakt med drikkevann. PVC er ikke giftig og tas ikke opp i organismer. PVC brukes blant annet til dragering av tabletter som ikke skal løses opp før de kommer ned i tarmen. Rørproduktene, og en masse andre produkter, tilsettes heller ikke andre stoffer som er betenkelige i forhold til helse eller miljø. Våre produkter består av stiv PVC (PVC-U) og er ikke tilsatt mykgjørere som finnes i myke PVC-produkter. Noen mykgjørere mistenkes for å være hormonhermere og myk-gjørere som ikke har tilfredsstillende dokumentasjon skal ikke brukes – i alle fall ikke i vesten. Det måles svært lite utlekking av stoffer fra plastrør. PVC er polart (magnetisk på molekylnivå) og holder derfor godt på tilsetningsstoffene.


Når PVC brenner dannes det giftige gasser
PVC er imidlertid selvslukkende og trenger tilført energi for å brenne. I alle branner dannes det en mengde giftige forbindelser – all røyk er giftig. Det er godt kjent at karbonmonoksid (CO) er den gassen som tar liv i forbindelse med husbranner. CO er luktfri, gir uklare symptomer og fører etter hvert til tap av bevissthet og kvelning. Ved brann med mye klor til stede, som er en bestanddel i PVC og flere andre forbindelser, så vil det blant annet dannes saltsyregass (HCl), som er like giftig som CO og korrosiv, men som har en stikkende lukt og fremkaller brekninger selv ved lave konsentrasjoner. PVC-rør skal derfor ikke kappes eller fases med vinkelsliper, der det utvikles varme, men med sag og rasp.

PVC-rør inneholder ikke bly
Blybaserte stabilisatorer ble tidligere brukt i PVC-rør. I sertifiserte PVC rørprodukter, med kvalitetsmerket Nordic Poly Mark, er det i dag ikke tillatt å tilsette blyforbindelser. Vi sluttet å tilsette blybaserte stabilisatorer i 2003, da organisk baserte stabilisatorer kom på banen. Bly i PVC lekker ikke ut på grunn av PVC-molekylenes polaritet – en slags magnetisme.

PVC inneholder klor
57 % av PVC er klor. Klor er et grunnstoff det finnes uante mengder av på kloden – først og fremst i form av havsalt. Klor reagerer lett med en del andre grunnstoffer og finnes derfor i en mengde stoffer. Innen vannforsyningen brukes for eksempel natriumhypokloritt, gjerne kalt «klor», for å gjøre vannet helsemessig betryggende. Klor har sterke bindinger i PVC-molekylet og vil ikke frigjøres før temperaturen er svært høy. Klor bidrar til noen av de gode egenskapene ved PVC-produkter og reduserer forbruket av fossile råvarer.

PVC er og blir et riktig og fornuftig materiale i rørprodukter for vannforsyning, avløp, kabelbeskyttelse m.m. Kontakt oss hvis du har flere spørsmål i forbindelse med
termoplaster og rørsystemer.

pvc