Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Pragma Infra i store dimensjoner

Vi har satset på innovasjon i en årrekke med flere unike rørsystemer som resultat. Denne nye investeringen blir en naturlig utvidelse av et system som første gang ble introdusert i 1992; Pragma™ i dimensjonsområdet 110 mm – 630 mm.  Den nye produksjonslinjen, som er den største i sitt slag i Nord-Europa og med kun en i samme størrelse i hele Europa, vil produsere dobbelveggede rør i ringstivhetsklasse SN 8 med diameter opp til 1400 mm i plastmaterialet polypropylen.
 
Komplette rørsystemer etter både den innvendige og utvendige dimensjonsserien
Pipelife Norge vil fortsatt markedsføre tradisjonelle avløpsrørsystemer med homogen rørvegg og rørsystemet Pragma etter den utvendige dimensjonsserien (DN/OD). Det er sunn fornuft å legge rør med felles utvendige mål på de mye brukte dimensjonene fra 110 mm til 630 mm.
Pragma Infra er et tilsvarende komplett rørsystem som Pragma - men etter den innvendige dimensjonsserien (DN/ID). Pragma Infra er allerede tilgjengelig fra 300 mm til 1000 mm og på
senvinteren 2016 også i 1200 mm og 1400 mm. Dette er i større grad et rørsystem for bruk innenfor veg, bane og land-bruk – og ellers der store vannmengder skal transporteres.

De store rørene vil bli levert i flere lengder fra 3 til 12 meter for enkelt å kunne tilpasses ulike behov - for eksempel som stikkrenner under vei og bane.  Den lave vekta på rørene, sammenlignet med alternative produkter i andre materialer, vil redusere bruken av maskiner og dermed CO2-utslipp og miljøbelastning i byggefasen.

pragma_infra2