Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Dobbelveggede drensrør har fått ny sertifisering

Pipelife har nå dobbelveggede Pragma drensrør etter den utvendige dimensjonsserien, produsert i Surnadal, sertifisert etter NPG/PS 116 og merket med Nordic Poly Mark til og med 200 mm.

 

NPG/PS 116 omfatter dobbelveggede drensrør og stiller omfattende krav til materialkvalitet, dimensjoner og funksjon. NPG/PS 116 bygger på den delen av den felles-europeiske standarden NS-EN 13476 som gjelder dobbelveggede avløpsrør – for eksempel Pragma spillvannsrør og overvannsrør. Sertifikatet innebærer at vi gjennomfører interne kontroller etter et oppsett fastlagt av sertifiseringsorganet Insta-Cert og at vår produksjon og vår kontroll overvåkes av et akkreditert testinstitutt.

 

Dette sertifikatet erstatter det tidligere sertifikatet for dobbelveggede drensrør produsert etter NS 2962 – og kvalitetsmerket med NS-merket. Med Nordic Poly Mark har vi det samme kvalitetsmerket som øvrige VA-rør og har et sertifikat som gjelder hele Norden.

Sertifikatet kan lastes ned her.