Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Ny leggeanvisning for plastrør

NPG Norge, bransjeforeningen for plastrørprodusenter, har revidert leggeanvisningen for plastrør for VA.

 

Det er innført to kravnivå med tanke på tillatt ovalisering etter legging. Dette fordi rør lagt i gode masser og på normale grøftedybder ikke får mye ovalitet og et lavt kravnivå er derfor uhensiktsmessig i forbindelse med kontroll av nylagte rørledninger.

 

I tillegg er det lagd en forenklet prosedyre for rør lagt i gode masser (singel eller pukk) som gjør det enklere å forstå hva som er viktig å ta hensyn til i normale grøfter.

 

Plastrør kan fortsatt legges i sterkt trafikkert område og med overdekning mellom 0,6 meter og 10 meter uten omfattende beregninger. Utsettes rørledningen for større belastninger bør produsenten kontaktes.

Last ned leggeanvisningen her.