Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Last ned vårt oppdaterte kompendium «Beskrivelse for rør til norsk VA/VEI».

Det norske ledningsnettet er i større grad preget av forfall enn fornyelse. Utskiftingstakten er lav - noe som tilsier at produktene som installeres ikke kan skiftes igjen før det har gått veldig lang tid. At riktig type rør blir beskrevet, forespurt, bestilt og levert er derfor av stor betydning.

Det har skjedd en del forandringer i den senere tid. For å nevne noe så gjelder dette for materialkvaliteter. NS-EN standarder, Nordic Poly Mark, SDR-verdier/trykk-klasser, designfaktor/sikkerhetsfaktor, CE-merking m.m.


For å gjøre det litt enklere for alle parter har vi forsøkt å sette sammen en «nøytral beskrivelse for rør til norsk VA/VEI». Tror denne beskrivelsen kan gjøre hverdagen enklere for mange, og at den kan brukes som et oppslagsverk etter behov.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. Du finner kontaktinformasjon og distriksansvarlig bakerst i kompendiet og på våre nettsider under kontaktpersoner.


Last ned kompendiet her.