Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Pipelife satser i Norge


Gratulasjoner og blomster fra Surnadal kommune.
Fra venstre: Kommunalsjef Karin Hellen Halle, Adm.dir Kjell J. Larsen og ordfører Mons Otnes

Ved våre to fabrikker i Norge styrkes produksjonen av rørsystemer for eksportmarkedene og det norske markedet.

Millioninvesteringer ved fabrikken i Surnadal sikrer god bærekraft i tiden som kommer. Det skal bygges, lagerarealet skal økes og infrastrukturen skal forbedres. Produksjonsmessig handler dette om en effektivisering og kapasitetsøkning på linjene for PVC rørproduksjon. Rørmaterialet PVC er svært godt egnet for nedgravde rør: PVC trykkrør, PVC grunnavløpsrør, PVC overvannsrør og PVC kabelrør.

Det er allerede gjennomført store investeringer ved fabrikken i Stathelle, der vi nå produserer PE-rør med utvendig diameter opp til 2500 mm - noe som er verdensrekord for denne typen rør.

Dette viser at Pipelife Norge AS er en lønnsom og bærekraftig bedrift som vår eier er villig til å satse på. Vi befester dermed vår stilling som en betydelig norsk indistruell aktør innen plastrør.

Ordføreren i Surnadal, Mons Otnes, er meget begeistret over Pipelife sin satsning, og overleverte i dag, sammen med kommunalsjef Karin Hellen Halle, gratulasjoner og blomster fra kommunen - se bildet over.