Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Blyforbudet utvides

Utslippet av bly er i Norge redusert med 96 % siden 1980. Hovedsakelig har utslippet av bly vært relatert til transport (blyholdig bensin) og ammunisjon (blyhagl). I dag står annen ammunisjon og fiskeredskaper for de største utslippene. Nå innføres et forbud mot blytilsetninger i flere produkter (les mer). Plastrørrelaterte utslipp har vært forsvinnende små, men uansett er blyforbindelser i plastrør uønsket.

Plastrørindustrien i Norden stod i fremste rekke for å utvikle substitutter for bly i plastrør. Mens det ellers i verden er utstrakt bruk av kalsium-sink-forbindelser som erstatning for blyforbindelsene, ble det utviklet organisk baserte forbindelser (OBS) i Norden. Her ble det lagt vekt på at forbindelsene ikke skulle ha miljø- eller helsemessig påvirkning i det hele tatt. Etter en glidende overgang ble de siste plastrør tilsatt bly produsert i Norge i 2003.

Blyforbindelser ble tilsatt PVC-rør som stabilisator og smøremiddel under produksjonsprosessen. Under normale driftsbetingelser har disse forbindelsene ingen funksjon i produktene ettersom PVC-molekylet er svært stabilt. PVC er dessuten et polart materiale som holder godt på tilsetninger. Det er ikke målt utlekking av bly fra PVC-rør og verken nye eller gamle plastrør påvirker vannet slik at den helsemessige kvaliteten kan spørsmålstilles. Gamle plastrør med blybaserte stabilisatorer egner seg svært godt for resirkulering.

Polypropylen (PP), polyetylen (PE) og polyvinylklorid (PVC) er sannsynligvis de mest miljøvennlige rørmaterialene som finnes.
PVC_trykkror_zoom