Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Pipelife søker Supply Chain Manager

Supply Chain Manager får ansvaret for å sikre en mest mulig effektiv og lønnsom varelevering til våre kunder, og skal bidra til økt kundetilfredshet gjennom service og punktlighet. Supply Chain Manager inngår i selskapets ledergruppe, og rapporterer til administrerende direktør. Kontorsted er fortrinnsvis ved selskapets hovedkontor i Surnadal.

Supply Chain Manager vil generelt få ansvaret for optimalisering og videreutvikling av selskapets logistikkfunksjoner. En viktig del av jobben vil være ledelse og videreutvikling av organisasjonen innen innkjøp, lager og distribusjon.


Søknadfrist er 15. januar.

Se full utlysningstekst her.......