Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

Sentralbord tlf. 71 65 88 00

Lars Andresen

Lars Andresen

Distriktssjef VMT Østlandet

Download vCard

Lars har ansvaret for vann- og miljøteknikk (VMT/VA) for Viken fra Asker og østover, for Oslo og for Innlandet.
Thomas Andre Lindgren

Thomas Andre Lindgren

Distriktssjef VMT BuVeTe og Agder

Download vCard

Thomas har ansvaret for vann- og miljøteknikk (VMT/VA) for Viken vestover fra Drammen og sydover via Vestfold og Telemark til og med Agder. Han har også prosjektansvar i dette området for de frostsikre rørsystemene.
Terje Nordbustad

Terje Nordbustad

Distriktssjef VMT på Vestlandet

Download vCard

Terje har ansvaret for vann- og miljøteknikk (VMT/VA) fra Egersund i sør til Nordfjord i nord.
Lars Jakob Bugten

Lars Jakob Bugten

Distriktssjef VMT Midt-Norge

Download vCard

Lars Jakob har ansvaret for vann- og miljøteknikk (VMT/VA) fra Sunnmøre til Saltfjellet.
Ulf Rekstad

Ulf Rekstad

Distriktssjef VMT Nord-Norge

Download vCard

Ulf har ansvaret for vann- og miljøteknikk (VMT/VA) nord for Saltfjellet.
Jan Kenneth deBartolo

Jan Kenneth deBartolo

Prosjektingeniør VMT

Download vCard

Jan Kenneth er først og fremst PE-eksperten vår og tar seg derfor av de mest spesielle PE-prosjektene, men følger også opp andre prosjekter - først og fremst på Østlandet.
Vigdis Berg

Vigdis Berg

KAM Isoterm/Isovarm

Download vCard

Vigdis har prosjektansvar for de frostsikre rørsystemene i Midt-Norge og i Innlandet.
Trond Bjørnsen

Trond Bjørnsen

KAM Isoterm/Isovarm

Download vCard

Trond har prosjektansvar for de frostsikre rørsystemene på det sentrale Østlandet - Viken øst for Drammen.
Gunnar Haug

Gunnar Haug

Elektrotekniker frostsikring

Download vCard

Gunnar tar seg av det som har med styring av de frostsikre systemene å gjøre.
Arthur Melling

Arthur Melling

Tilbudskonsulent VMT

Download vCard

Arthur skriver tilbud og følger opp prosjekter, fortrinnsvis på Sør- og Vestlandet. Arthur passer til alt og er superreserve for de fleste av oss. Når det trengs, er Arthur på pletten.
Håkon Solem

Håkon Solem

Tilbudskonsulent VMT

Download vCard

Håkon gir tilbud på tradisjonelle VA-produkter 
Aksel Ruud

Aksel Ruud

Spesialrådgiver Isoterm/Isovarm og fabrikksjef Ringebu

Download vCard

Aksel svarer på spørsmål om Isoterm og Isovarm.
Ragnar Holth

Ragnar Holth

Salgssjef VMT

Download vCard

Ragnar har det overordnede ansvaret for vann- og miljøteknikk (VMT/VA) i Pipelife Norge.
Diana Schleider

Diana Schleider

Produktsjef og kvalitetsleder Isoterm/Isovarm

Download vCard

Diana er produktsjef for Isoterm- og Isovarmproduktene og kvalitetssjef for fabrikken på Ringebu.
Bård Moen

Bård Moen

Produktsjef VMT

Download vCard

Produktadministrasjon og fag er det Bård holder mest på med. Det er mange fordeler med plastrør, men også noen begrensninger det er viktig å være klar over.