Store besparelser på boligprosjekt med prefabrikasjon

Rørleggern Verdal AS er en av de bedriftene som har erfaring med prefabrikkerte avløpsmoduler fra Pipelife i Sentrumsgården i Skogn. Bygget har 15 leiligheter og løsningene fra Pipelife er kostnadsbesparende og effektiv ifølge prosjektleder, Adrian Aarstad.

Det er stadig strengere krav fra kunder og myndigheter, og vi ser en økende trend av prefabrikasjon i bygg- og anleggsbransjen. Det store forbedringspotensial når det gjelder håndtering av avfall, CO2-utslipp og kostnader på byggeplassen, er noen av de fordelene som trekkes frem. Det gir noen unike muligheter, og Pipelife Norge bidrar med bærekraftige- og tilpassede løsninger. På Sentrumsgården i Skogn i Verdal har det blitt levert prefabrikasjon av avløp. Siste leveransen er levert, og prosjektet nærmer seg ferdig.

Åpen for nye løsninger

Rørleggern Verdal har ansvar for alt av røropplegg i boligprosjektet. Adrian Aarstad opplever at stadig flere prosjekter ønsker å bruke prefabrikkerte løsninger, og rørleggerbedriften ønsker å være en del av utviklingen. Rørleggern Verdal har alltid vært åpne for å teste nye løsninger, og det har de kunne dra nytte av i dette prosjektet.

– Sentrumsgården i Skogn er det første prosjektet vi tester prefabrikkerte avløpsløsninger. Vi tenker på utvikling og er opptatt av å prøve ut nye løsninger. Ved å teste prefabrikasjon har vi spart mye tid og arbeid på byggeplass. Vi har selv prosjektert i BIM, og i samarbeid med Pipelife har vi fått forslag og bistand til tilpasninger. Vi har også fått hjelp til konvertering til prefabrikkert modell, sier prosjektlederen.

Adrian Aarstad er ikke i tvil om fordelene med prefabrikkert løsninger i et boligprosjekt av denne størrelsen.

–  Vår erfaring er at de største fordelene med prefabrikasjon er tids- og kostnadsbesparelser, samt økt effektivitet i installeringen av anlegget. Det gjør at vi kan ta flere prosjekter samtidig, og på den måten øke omsetningen. Vi fikk leveransen levert til byggeplassen, og den stemte overens med BIM-modellen til en reell løsning.

Planlegging og struktur er nøkkelen til prefabrikasjon

Pipelife opplever at bygg- og anleggsbransjen er i en positiv utvikling når det gjelder hvordan prosjekter blir prosjektert og gjennomført, sammenlignet med tidligere. Flere aktører i bransjen er nå i gang med prosjektering ved bruk av 3D og BIM-metodikk. Prefabrikasjon er en effektiv løsning som gir mange fordeler, inkludert reduksjon av svinn, montasjetid, kostnader, feil og det reduserer tiden vi er på selve byggeplassen.

– I Sentrumsgården har Pipelife lagt til rette for leveranse og montering uten at det har vært noen problemer. Vi er godt kjent med Pipelife og deres produkter, og vi har brukt Smartline på det meste av boliger og blokker. På dette prosjektet har vi hatt god dialog med BIM- tekniker i Pipelife, Marton Holen, som har bistått i nesten alle ledd av prosessen, sier Aarstad.

Dette betyr at håndverkeren kan bruke tiden på montering av prefabrikkerte moduler, fremfor å kaste bort dyrebar tid på måling, kapping, avgrading og å sette sammen avløpsrør og -deler. Pipelife oppfordrer bransjen til å heller la godt kvalifiserte håndverkere bruke fagkunnskapen sin på en mer effektiv måte.

– Eksempelet fra Rørleggern Verdal viser hvordan tidlig tilpasning av 3D-modellering, BIM-metodikk og prefabrikasjon gjør dem til en fremtidsrettet bedrift. Ikke bare øker dette effektiviteten i arbeidet deres, men gjør de også bedre rustet for fremtidige krav, spesielt innen klima og bærekraft. Prefabrikasjon blir dermed avgjørende for å imøtekomme stadig strengere krav, sier Marton Holen, BIM-tekniker i Pipelife Norge.

Holen legger til at Pipelife ønsker å bistå kundene med tips og justeringer i prosjekter.

– For å lykkes med prosjekter som dette, må det være et digitalt grunnlag modellert i Revit. Vi bistår kunden gjennom hele prosessen med modellering og konvertering. Det vil lønne seg i lengden å følge med på utvikling for små og store bedrifter. 

Skogn prefabprosjekt 2
Skogn Prefabprosjekt

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog