Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

VA (Vann og avløp)

Riktig materialvalg er viktig

Det norske ledningsnettet er i større grad preget av forfall enn av fornyelse. Utskiftingstakten er lav - noe som tilsier at produktene som installeres ikke kan skiftes igjen før det har gått veldig lang tid.

Situasjonen er også preget av at vi har hatt tilgang til mye vann og gode resipienter for spillvann - og av Norges lave befolkningstetthet. Kravet til vannkvalitet har vært så som så og derfor har overflatevann fra nærliggende kilder vært mye brukt. Likeså har avløpsvann vært sluppet ut lokalt med små krav til rensing.

Men kravene skjerpes. Nye krav til kvalitet med tilhørende rensekrav har gjort vann- og avløpssystemene dyrere. Forurensninger må ikke få anledning til å komme inn i vannrøret eller ut av avløpsrøret via utettheter.

Lekkasjeprosenten må derfor ned ved å benytte varig tette rørsystemer som ikke påvirker vannet. Våre plastrør har alle forutsetninger for å møte samfunnets krav til transportsystemet for vårt viktigste næringsmiddel - om vannet er nytt eller om det er brukt.

Materialene

I Pipelifes VA-rør brukes både PVC (polyvinylklorid), PE (polyetylen) og PP (polypropylen). Dette er for øvrig de mest brukte plastmaterialene i verden. I våre rør benyttes spesialutviklede PVC-, PE- og PP-kvaliteter som tilfredsstiller de strengeste krav til kvalitet og levetid. Materialer i tetningsringer er også av best mulig kvalitet og har forventet levetid på mer enn 100 år.

Våre materialer og produkter presterer godt i et miljøregnskap. EPDer foreligger for våre avløpsrørsystemer. Du kan lese mer om PVC generelt her ....

Rørtyper og bruksområder

De aller, aller fleste utfordringer med rør i grøft eller sjø kan løses med plastrør. Det finnes noen begrensninger som bør være allment kjent og hvor det i de fleste tilfeller finnes enkle tiltak for å omgå problemet.

Ta kontakt med oss for å diskutere hvilken rørtype som passer best i ditt tilfelle. Mange utfordringer i ledningsnettet kan løses med plastrør.

Mer informasjon ...

Rørsystemer er en stor og usynlig verdi
Rørsystemer er en stor og usynlig verdi