Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

SDR og maksimum tillatt driftstrykk

PVC trykkrør

Bruddspenningen for PVC-materialet i trykkrør er 25 MPa. Dimensjonerende spenning er 10 MPa eller 12,5 MPa. Valg av dimensjonerende spenning er avhengig av hvilken designfaktor (sikkerhetsfaktor) man ønsker. Designfaktor angis som C 2,0 eller C 2,5. Laveste dimensjonerende spenning gir høyeste designfaktor. Rørets trykklasse skal minimum oppgis ved minste sikkerhetsfaktor - eller høyeste dimensjonerende spenning. Pipelife Norge AS merker i dag sine trykkrør med trykklassene både ved høy og lav designfaktor. Rørets trykklasse angis som PN 6, PN 8, PN 10 o.s.v. og verdien angir maksimum tillatt trykk i ledningen ved en gitt design faktor.

Valg av designfaktor er avhengig av legge- og driftsforhold. For dimensjoner under 110 mm gjelder kun den høye designfaktoren (C 2,5).

For å unngå misforståelser ved angivelse av trykklasse benyttes SDR- verdien for entydig å angi hva slags rør det er snakk om. SDR-verdien kommer fram ved å dividere utvendig diameter med godstykkelsen. SDR = D/e. Høy trykklasse gir lav SDR-verdi. Noen angir en høyere trykklasse enn den egentlige. Det er en løsning, men for å unngå misforståelser bør det i klartekst fremgå hva maksimum tillatt driftstrykk i ledningen er.

En klar angivelse kan være: PVC trykkrør SDR 21 med maksimum tillatt driftstrykk 10 bar.


Sammenheng mellom SDR-verdi, design faktor (C) og maksimum tillatt trykk for PVC trykkrør:

Design faktor
SDR 33
SDR 21
SDR 13,6
C 2,5
6 bar
10 bar
16 bar
C 2,0
8 bar
12,5 bar
20 bar


Våre PVC trykkrør er produsert og godkjent i henhold til produktstandarden NS-EN 1452. Minimum krav til merking omfatter bl.a. høyeste trykklasse. Vi merker med to trykklasser for å synliggjøre ulikhetene. Ta kontakt med oss ved spørsmål.

Dimensjoner, veggtykkelser i millimeter, SDR-verdier og trykklasser for PVC trykkrør:

Dimensjon [mm]
SDR 33
SDR 21
SDR 13,6
63
-
3,0 (PN 10)
-
75
-
3,6 (PN 10)
-
90
-
4,3 (PN 10)
-
110
3,4 (PN 6/8)
5,3 (PN 10/12,5)
8,1 (PN 16/20)
160
4,9 (PN 6/8)
7,7 (PN 10/12,5)
11,8 (PN 16/20)
225
6,9 (PN 6/8)
10,8 (PN 10/12,5)
16,6 (PN 16/20)
280
8,6 (PN 6/8)
13,4 (PN 10/12,5)
-
315
9,7 (PN 6/8)
15,0 (PN 10/12,5)
-
400
12,3 (PN 6/8)
19,1 (PN 10/12,5)
-OBS!
Husk at trykklassen henger sammen med designfaktor (sikkerhetsfaktor) og at eneste entydige klasseangivelse er SDR-verdi!