Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

PVC trykkrør

Trykkrør benyttes der røret normalt går fullt med væske og vanligvis med et overtrykk - eller der belastningen på røret fra jord og/eller trafikk er veldig store. Plast som trykkrør har stor markedsandel (mer enn 70 %). Hovedårsaken er gunstig økonomi på grunn av relativt lave priser, lave installasjonskostnader og ingen korrosjon. Plastrør har lang levetid og krever lite vedlikehold. Plastrør påvirkes i svært liten grad av miljøet i grøft. Materialene påvirker heller ikke vannkvaliteten i nevneverdig grad.

Pipelife produserer PVC trykkrør i seks meters rørlengder - pluss muffe med integrert tetningsring som holder seg på plass! Produktstandarden er NS-EN 1452.

Rørklasser: SDR 33, SDR 21 og SDR 13.6.
Dimensjoner: 63 mm - 400 mm

PVC trykkrør er mest brukt som rør i grøft for vannforsyning (gråblå farge), men også brukt til kloakkpumpeledning (rød farge). Ved normale grunnforhold er PVC-rør å foretrekke fordi seks meter rørlengder er enkle å håndtere og legge og fordi skjøten er rask og enkel å utføre. Den integrerte tetningsringen i PVC trykkrørsmuffen er av typen PowerLock med tetningselement i gummimaterialet EPDM og med støttering av fiberarmert PP.

Mer informasjon

mann_med_rr-300x300