Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Påkoblinger til avløpsrør

Pipelife leverer sadelløsninger for de fleste typer avløpsrør. Med Polva eller Pragma sadel oppnår du:

Polva sadel

Polva sadel benyttes både for plastrør og betongrør (se tabell). I plastrøret skal sadelen monteres helt inn i røret for at den skal sitte fast. På betongrøret sitter sadelen fast pga friksjonen mellom den komprimerte gummipakningen og betongen.

I tykkveggede plastrør - som for eksempel PE trykkrør - kan sadlene forankres til plastrøret med skruer e.l.

NRF-nr
Dimensjoner (plastrør)
mm
Hulldiameter plastrør
mm
Dimensjoner betongrør
mm
Hulldiameter betongrør
mm
236 25 06
200x125
133
150
135
236 25 07
250x125
133
200, 225 (9'')
135
236 25 08
250x160
168
200, 225 (9'')
171
236 25 13
315x125
133
250
135
236 25 14
315x160
168
250
171
236 25 21
400x160
168
300, 380
171
236 25 25
500x160
168
400
171

 

Polva rett

Polva rett benyttes i betongrør fra og med 400 mm og betongkummer, og fungerer på samme måte som sadelen, men har en annen, universell utforming.

NRF-nr
Dimensjoner
mm
Hulldiameter
mm
236 25 39
125
130
236 25 42
160
165

Pragma sadel

Pragma sadel benyttes i Pragma og DVO-Dy rør. Den har et lengre innstikk tilpasset de tykkveggede/dobbeltveggede rørene. For å se foskjell på sadlene har Pragma sadel rødbrun muffe, mens Polva sadel er helt grå.

NRF-nr
Dimensjoner
mm
Hulldiameter
mm
308 10 03
250x160
168
308 10 05
315x160
168
308 10 06
400x160
168
308 10 07
500x160
168
308 10 08
630x160
168

Nøkler

Sadlene over skrus fast for hånd, men for å ta de siste nødvendige omdreiningene trengs nøkkel. Tommelfingerregelene er at gjengene skal være i flukt med overkant mutter når den er ferdig montert. Ikke stram for mye.

NRF-nr
Dimensjoner
mm
236 25 46
125
236 25 47
160

 

200 mm Pragma sadel

Ofte er det behov for påkobling av store sandfang med 200 mm til hovedledning. Vi har også tatt frem en sadel for dette som skal være tett. Denne sadelen bør festes til hovedledningen med strammebånd. Dimensjonen på hovedledningen bør minst være 400 mm.

NRF-nr
Dimensjon
mm
Hulldiameter
mm
308 10 04
400-630x200
226

Gjennomføringspakninger

Der det ønskes en enkel løsning uten krav til tetthet, kan man bruke en gjennomføringspakning med en kort rørbit med muffe for å unngå at røret stikker for langt inn i røret. Denne pakningen benyttes også for å lage inn- og utløp i sandfangkummer av plast.

NRF-nr
Dimensjon
mm
Hulldiameter
mm
335 84 73
110
121
335 84 75
160
177
335 84 77
200
210

Borer

Til plastrør benyttes hardmetallborer. De fleste bormaskiner vil klare å dra boret. Vær forsiktig - spesielt ved tykkveggede rør i myke plaster som har lett for å klemme når friksjonen gjør materialet varmere.

Til betongrør benyttes diamanttenner i boret. Da er det viktig å ikke bruke slagbormaskin som vil knuse tennene. Det er et fåtall bormaskiner som egner seg til denne tunge jobben. Maskiner med stor kraft ved få omdreininger pr minutt må benyttes. Vi anbefaler Metabo BE 622 S+R+L.

NRF-nr
Hulldiameter
mm
Rørmateriale
For bruk ved......
236 25 64
121
Plast
110 mm gjennomføringspakning
236 25 54
130
Betong
125 mm Polva rett
236 25 51
133
Plast
125 mm Polva sadel
236 25 56
135
Betong
125 mm Polva sadel
236 25 58
165
Betong
160 mm Polva rett
236 25 52
168
Plast
160 mm Polva og Pragma sadel
236 25 57
171
Betong
160 mm Polva sadel
236 25 63
177
Plast
160 mm gjennomføringspakning
236 25 65
210
Plast
200 mm gjennomføringspakning
236 25 62
226
Plast
200 mm Pragma sadel

Mer informasjon

Polva sadel
Polva sadel